Nieuwsbericht

Bezuinigingen deels terug gedraaid

vrijdag 27 april 2012

In het nieuwe akkoord dat deze week is bereikt over de bezuinigingen in 2013 wordt een deel van de bezuinigingen op natuur, die waren besloten, terug gedraaid.

Gisteren 26 april hebben vijf fracties in de Tweede Kamer, nl. D66, Christen Unie, GroenLinks, VVD en CDA, besloten om een akkoord te sluiten over de rijksbegroting voor 2013. Direct na de val van het kabinet Rutte I op 21 april werd dit akkoord in twee dagen gemaakt waarbij in totaal 1,1 miljard aan bezuinigingen van de eerder vastgestelde 18 miljard werden teruggedraaid. Hiervan zijn 200 miljoen bedoeld om een deel van de bezuinigingen op natuur terug te draaien. Veel natuurorganisaties hebben verheugd gereageerd op deze onverwachts positieve ontwikkeling rond het rijksbeleid op het gebied van natuur. Lees verder.

beleid TweedeKamer