Nieuwsbericht

Bijzonder: eerste vlinderkalfje geboren

donderdag 30 november 2017

Bij boer Eric Lamers uit Vierlingsbeek is recent een bijzonder kalfje geboren. Het draagt de naam van een vlinder, de atalanta. De kalfjesnaam staat symbool voor de natuur- en vlindervriendelijke manier van werken die boer Eric samen met De Vlinderstichting gaat uitvoeren.

Veel kansen voor natuur

Eric Lamers met Atalanta Holstina 1, het eerste 'vlinderkalfje' Eric Lamers met Atalanta Holstina 1, het eerste 'vlinderkalfje'

Met zijn biologische melkveebedrijf van 70 koeien boert Lamers in het Maasheggengebied, in het oosten van Brabant. De droom van Eric is vlinderboer worden: zijn bedrijfsvoering helemaal aanpassen zodat vlinders en andere insecten alle ruimte krijgen. “Wij boeren op een bijzonder plekje in het Maasheggengebied, op een natuurlijke terp. Ik zie heel veel kansen om meer voor de natuur en de streek te betekenen. Daarom ben ik de samenwerking met De Vlinderstichting aangegaan” aldus Eric Lamers.

Proeftuin

De komende tijd wordt er samen met overheden, grondeigenaren en De Vlinderstichting gewerkt aan een plan voor een proeftuin van natuurinclusief boeren in de Maasheggen. De tijd is er rijp voor, aldus Anthonie Stip van De Vlinderstichting. “We zien uit monitoringsgegevens dat de aantallen vlinders in de afgelopen 25 jaar met 45% zijn afgenomen. In het agrarisch gebied vallen de grootste klappen. Dat Eric vlinderboer wil worden, stemt mij erg hoopvol. Hij gaat laten zien dat je een economisch gezond bedrijf kunt combineren met zorg voor natuur en landschap, voor heggen en vlinders. Daarom werken we als Vlinderstichting graag met boeren als Eric samen.”

"Ik zie heel veel kansen om meer voor de natuur en de streek te betekenen. Daarom ben ik de samenwerking met De Vlinderstichting aangegaan.” Eric Lamers, vlinderboer.

 

Atalanta Holstina 1

Atalanta Holstina 1 werd gezond geboren op 29 november. 2017 De Zweedse roodbonte koe is volgens Lamers uitermate geschikt om te beweiden. “Ze hebben sterke benen en zijn wat kleiner om zo goed naar de weide te lopen”. 

Het eerste vlinderkalfje van Nederland: daar is De Vlinderstichting best trots op. Straks loopt Atalanta tussen de fladderende vlinders in de weiden van boer Eric. Wij kijken er naar uit!

AgrarischNatuurbeheer Biodiversiteit Boerenlandvlinders vlinderboer