Nieuwsbericht

Biologische bestrijding muggen schadelijk voor libellen

donderdag 9 maart 2023

Steekmuggen worden soms bestreden met het biologische middel BTi, een bacterie-extract. Dit gebeurt onder andere in het Duitse Rijndal waar overstroomde gebieden worden besproeid met dit middel, soms zelfs met helikopters. Wat dit voor effect heeft op andere insecten, zoals libellen, was echter onduidelijk. Uit nieuw onderzoek blijkt dat BTi van grote invloed is op het aantal korenbouten.

Heidelibellen (hier bruinrode heidelibel) hadden sterk te lijden onder het gebruik van BTi. Heidelibellen (hier bruinrode heidelibel) hadden sterk te lijden onder het gebruik van BTi.

In Duitsland is recent onderzoek gedaan naar het effect van middelen als BTi om muggenlarven te bestrijden. Daarover is nu een artikel verschenen. In een experiment van de Universiteit van Koblenz-Landau zijn poeltjes met BTi behandeld en is gekeken wat de effecten zijn. Het middel doodt alleen muggen, maar niet alleen steekmuggen. Het aantal dansmuggen nam ook met 41 procent af ten opzichte van de controlepoeltjes.

Stapelvoedsel

Dansmuggen steken niet en zijn onschadelijk. Ze zijn juist belangrijk in dit soort ecosystemen, vooral doordat ze met heel veel zijn. Daarmee vormen ze stapelvoedsel voor veel in het water levende dieren als kikkers, padden en salamanders, en hun larven. Ook de larven van libellen zijn echte vleeseters die veel muggenlarven verorberen. Bij deze poeltjes zijn dan ook de larvenhuidjes van libellen verzameld om te zien of de toediening van BTi indirect ook effect op libellen heeft.

Afname

Juffers (hier lantaarntje) bleken minder last te hebben van de biologische muggenbestrijding. Juffers (hier lantaarntje) bleken minder last te hebben van de biologische muggenbestrijding.

Er bleek in de behandelde poelen een afname te zijn van 54 procent in het aantal korenbouten, vooral heidelibellen, maar geen effect op de waterjuffers en glazenmakers (vooral grote keizerlibel). De larven van dansmuggen leven vooral in en op de bodem waar ook de larven van heidelibellen zitten en veel minder in de vegetatie waar de larven van keizerlibellen en waterjuffers vooral jagen. Het is dus niet vreemd dat vooral de heidelibellen te lijden hebben onder het verdwijnen van dansmuglarven.

Directe consequenties

Omdat dit middel een biologisch preparaat is, vrij specifiek is en snel afbreekt in het milieu heeft de EU het goedgekeurd voor dit gebruik. Maar BTi kan dus toch wel degelijk flinke effecten hebben op de levensgemeenschappen. In dit geval heeft het doden van bepaalde soorten in een ecosysteem directe consequenties voor andere soorten.

Meer informatie

Libellen families

In dit artikel worden verschillende families van libellen genoemd. Wil je graag weten welke soorten er in welke families voorkomen? Bekijk dan eens de volgende pagina.

Lees verder

2023 bestrijdingsmiddelen KarsVeling Libellen Natuurbericht RoyVanGrunsven