Families

beekjuffers (Calopterygidae)

Opvallende beekbewoners, waarvan de mannetjes donker gekleurde vleugels hebben.

pantserjuffers (Lestidae)

Forse juffers, vaak bij water dat gedeeltelijk droogvalt.

waterjuffers (Coenagrionidae)

De grootste en meest gevarieerde jufferfamilie, waarvan de mannetjes meestal opvallend gekleurd zijn.

breedscheenjuffers (Platycnemididae)

Bleekblauwe en beige juffers die meestal in de buurt van stromend water te vinden zijn.

glazenmakers (Aeshnidae)

Grote, sterke libellen die eindeloos door de lucht patrouilleren.

rombouten (Gomphidae)

Middelgrote zwart met gele libellen, met ogen die van elkaar gescheiden zijn. De meeste soorten komen alleen voor bij stromend water.

bronlibellen (Cordulegastridae)

Grote zwart met gele libellen, bij kleine beekjes.

glanslibellen (Corduliidae)

Middelgrote libellen met groenglimmende ogen.

korenbouten (Libellulidae)

Grote en zeer uiteenlopende libellenfamilie.

Libellen herkennen