Nieuwsbericht

Bruin blauwtje profiteert van warmte en droogte

woensdag 3 februari 2021

De afgelopen drie jaar waren droog en hadden lange hete perioden en voor een aantal vlindersoorten was dit geen goede zaak. Soorten van de heide, die het al moeilijk hadden door jarenlange verdroging en stikstofdepositie, kregen een extra klap en gingen verder achteruit. Maar het bruin blauwtje vond het prima, dat houdt wel van warmte en droogte!

De bovenzijde van zowel het mannetje en het vrouwtje is bruin. De bovenzijde van zowel het mannetje en het vrouwtje is bruin.

Een vreemde naam, bruin blauwtje, en een ‘contradictio in terminis’, maar hij heet echt zo. Dat komt omdat de vlinder hoort bij de familie van de blauwtjes en dus, net als het boomblauwtje of het heideblauwtje, die familienaam draagt. In tegenstelling tot veel andere blauwtjes waarvan de mannetjes ook echt blauw zijn is bij het bruin blauwtje zowel het mannetje als het vrouwtje bruin. Het bruin blauwtje is een vrij schaarse standvlinder die van oudsher vooral voorkwam in de duinen, en in lagere dichtheden in het westen van het land, het rivierengebied en Zuid-Limburg. Recentelijk heeft deze vlinder zich verder uitgebreid, waardoor hij nu verspreid over grote delen van Nederland voorkomt. Alleen in de drie noordelijke provincies komt hij (nog) minder voor. Overigens zijn de dichtheden in de duinen wel flink lager dan dertig jaar geleden. We zien de uitbreiding waarover gesproken wordt de laatste jaren versterkt terug.

Waarnemingen bruin blauwtje in de periode 2015-2017 en 2018-2020 (Bron: Kaartjes: NDFF) Waarnemingen bruin blauwtje in de periode 2015-2017 en 2018-2020 (Bron: Kaartjes: NDFF)

Mobiele vlinder

Aan de verdeling van de stippen op de onderzijde kun je het bruin blauwtje herkennen. Aan de verdeling van de stippen op de onderzijde kun je het bruin blauwtje herkennen.

Het bruin blauwtje heeft als waardplant - de plant waarop de rupsen gespecialiseerd zijn en die dus essentieel zijn voor succesvolle voortplanting - reigersbek en ooievaarsbek, planten die prima gedijen in drogere omstandigheden. We zien zelfs dat deze het de laatste jaren echt beter doen omdat de grassen waarmee ze moeten concurreren door die droogte het juist wat minder doen. In gazons en wegbermen kom je regelmatig ooievaarsbek en reigersbek tegen. Het bruin blauwtje is een mobiele vlinder en kan dus geschikt geworden terrein vrij snel bereiken. We zien het ook in het noorden van het land wat meer verschijnen en ook verder van de kust in het binnenland neemt de dichtheid toe. De herkenning van het bruin blauwtje is voor sommigen een probleem. Vrouwtjes van het algemene icarusblauwtje zijn ook bruin van boven met wat oranje vlekjes langs de rand. Ze lijken daarmee sterk op het bruin blauwtje. De verschillen zijn wel duidelijk als je weet waarop te letten. Om de verschillen tussen de blauwtjes te zien is er een blauwtjesherkenningskaart.

Download de herkenningskaart

BruinBlauwtje droogte NDFF warm