Nieuwsbericht

De spaanse vlag wappert verspreid door het land

donderdag 19 augustus 2021

Veel telefoontjes en mails ontvangt De Vlinderstichting de laatste dagen van mensen die enthousiast vertellen dat ze een spaanse vlag hebben gezien. En niet alleen uit Limburg, waar de vlinder redelijk veel voorkomt, maar ook van daarbuiten. De spaanse vlag is een spectaculair gekleurde en grote vlinder, dus de opwinding is wel te begrijpen.

De spaanse vlag is groot en opvallend gekleurd. De spaanse vlag is groot en opvallend gekleurd.

De spaanse vlag is goed te herkennen aan de groenzwarte voorvleugel met crèmekleurige strepen en de rode, oranje of gele achtervleugel met zwarte vlekken. Die felgekleurde ondervleugel valt vooral erg op als de vlinder vliegt. De spaanse vlag is een Europees beschermde soort onder de Habitatrichtlijn. Hij komt voor in vochtige bossen en struwelen in de directe omgeving van warme (kalk)graslanden. De vlinders vliegen van begin juli tot in september in één generatie. Op warme dagen zijn ze overdag actief en zie je ze regelmatig drinken op planten met veel nectar, waarbij vooral koninginnekruid zeer populair is, maar ook vlinderstruik wordt wel bezocht. Ze vliegen ook 's nachts en komen af op licht.

Verspreiding

Het was voorheen een zeldzame soort die alleen voorkwam in het zuiden van Limburg. De laatste jaren wordt de spaanse vlag steeds vaker en op meerdere plaatsen waargenomen. Zo is er een populatie in Hoek van Holland en worden ze in heel Limburg en flinke delen van Noord-Brabant regelmatig gezien.

Uitbreiding verspreiding

De spaanse vlag vind je vooral op bloeiende planten, zoals koninginnekruid, bramen, distels of vlinderstruik. De spaanse vlag vind je vooral op bloeiende planten, zoals koninginnekruid, bramen, distels of vlinderstruik.

 

Dit jaar lijkt de soort nog verder noordelijk te zwerven en worden er ook op nieuwe plekken spaanse vlaggen gemeld. Het leefgebied is niet heel erg bijzonder, dus ook buiten Limburg zijn er genoeg plekken waar de spaanse vlag zich zou kunnen vestigen.

Waardplanten

De rupsen leven op diverse kruidachtigen, waaronder het koninginnekruid waarop de vlinders vaak drinkend worden gezien, maar ook dovenetel, brandnetel, weegbree en hondsdraf worden gebruikt. Verder wordt braam als waardplant genoemd. Het is waarschijnlijk door klimaatverandering dat deze vlinder zich nu uitbreidt. De vliegtijd is nog tot in september, dus let goed op of u er ook een tegenkomt. 

Geef de waarneming dan (liefst met foto) door via Waarneming.nl of Telmee, want we zijn erg benieuwd waar deze spectaculaire vlinder dit jaar wordt aangetroffen.

2021 EuplagiaQuadripunctaria Natuurbericht SpaanseVlag verspreiding