spaanse vlag Euplagia quadripunctaria

Familie

spinneruilen (EREBIDAE)

Zeldzaamheid

Vrij zeldzaam. Een soort die voorkomt in het zuiden van Limburg; wordt de laatste jaren iets vaker en op meerdere plaatsen waargenomen. De spaanse vlag is op Europese schaal beschermd volgens de Habitatrichtlijn. RL: niet bedreigd.

Rode lijst

niet bedreigd

Meer foto's

Terug naar boven ^

Levenswijze

Vliegtijd en gedrag

Begin juli-eind augustus in één generatie. Op warme dagen zijn de vlinders actief en bezoeken ze bloemen van onder andere vlinderstruik, koninginnenkruid en distels. Ze vliegen ook ´s nachts en komen op licht.

Levenscyclus

Rups: september-juni. De soort overwintert als jonge rups op de waardplant.

Verspreiding

Vliegtijd

Benaming

Engelse naam

Jersey Tiger

Duitse naam

Spanische Fahne

Franse naam

l'Écaille chinée , la Callimorphe

Oud Nederlandse naam

heravlinder, russische beer, vierpuntbeer, gestippelde harlekijn

Synoniemen

Callimorpha hera, Callimorpha quadripunctaria

Meer

Toelichting Nederlandse naam

De naam spaanse vlag is al lange tijd in gebruik in officiële stukken als rode lijst en habitatrichtlijn. Naar de achtergrond van de Nederlandse naam blijft het gissen.

Meer over Nederlandse namen

Toelichting wetenschappelijke naam

Euplagia: eu is goed, zeer en plagios is scheef, schuin, naar de duidelijke en schuin naar buiten gerichte banden op de voorvleugels.
quadripunctaria: quadri- is vier en punctum is een vlek, verwijzend naar de vlekken op de achtervleugels.

Auteursnaam en jaartal

(Poda, 1761)

Herkenning

Kenmerken vlinder

Voorvleugellengte: 28-33 mm. Goed te herkennen aan de groenzwarte voorvleugel met crèmekleurige strepen en de rode, oranje of gele achtervleugel met zwarte vlekken. Er is weinig variatie in de tekening.

Kenmerken rups

Tot 50 mm; lichaam donker bruin, bekleed met korte, geelachtig bruine of grijsachtige haarborstels, die op oranjebruine wratten staan ingeplant; over de rug een brede, gebroken oranjegele middenband en op de flanken een gebroken geelachtig witte lengtestreep; kop glimmend zwart.

Bescherming

Wet natuurbescherming

Deze vlinder is beschermd volgens de Wet natuurbescherming.

Habitatrichtlijn

De Spaanse vlag is wettelijk beschermd volgens de Habitatrichtlijn. De spaanse vlag wordt zelfs aangemerkt als prioritaire soort, wat betekent dat voor deze soort extra beschermingsinspanningen vereist zijn.

Aanbevolen beheersmaatregel

Voor de bescherming van de Spaanse vlag is er een berschermingsplan opgesteld. Dit is hier terug te lezen. Over de inhoud van dit berschermingsplan is een artikel uitgebracht. 

Verspreiding in Nederland in vier perioden

Onderstaande kaartjes tonen de verspreiding binnen Nederland in vier perioden. Hoe groter en donkerder een stip, des te groter was de presentie van een soort in het desbetreffende uurhok (5x5 kilometerhok). Presentie geeft aan in welke mate een soort is over- of ondervertegenwoordigd ten opzichte van de (macronachtvlinder-)fauna als geheel. De berekeningen zijn gebaseerd op gegevens in de Nationale Databank Flora en Fauna.

Habitat

Vochtige bossen en struwelen in de directe omgeving van warme (kalk)graslanden.

Planten

Diverse kruidachtige planten, waaronder brandnetel, koninginnekruid, dovenetel, weegbree, zuring en hondsdraf; soms struiken zoals braam.

Waardplant

Koninginnekruid
Eupatorium

Hondsdraf
Glechoma

Dovenetel
Lamium

Weegbree
Plantago

Braam
Rubus

Zuring
Rumex

Brandnetel
Urtica

Tijdschriften

Soorten uit dezelfde familie spinneruilen (EREBIDAE)

klein kokerbeertje
Eilema pygmaeola

hoekstipvlinder
Orgyia recens

gele snuituil
Paracolax tristalis

plakker
Lymantria dispar

glaskruidsnuituil
Hypena lividalis

wilgenweeskind
Catocala electa

Alle soorten uit deze familie