Nieuwsbericht

De zomervlinders komen tevoorschijn

vrijdag 16 juni 2023

Dit voorjaar was het erg slecht wat betreft dagvlinders; er vlogen veel minder dan in andere jaren. In juni is er vaak een periode dat er weinig vlinders te zien zijn als de voorjaarsvlinders zijn uitgevlogen en de zomervlinders er nog net niet zijn, de zogenaamde junidip. Nu komen die zomervlinders tevoorschijn en zullen we dus, als het goed is, weer meer vlinders te zien krijgen.

Bruin zandoogje (foto: Kars Veling) Bruin zandoogje (foto: Kars Veling)

Een van die zomervlinders is het bruin zandoogje. Deze vlinder heeft maar één generatie per jaar en vliegt van juni tot ver in augustus. In het meetnet vlinders is het bruin zandoogje jaarlijks de meest algemene vlinder. Dat komt niet omdat het de meest verbreide soort is, want op heel veel plekken ontbreekt de soort, maar vooral omdat de vlinder op de plekken waar hij vliegt enorm talrijk kan zijn. Een route van een kilometer lang en vijf meter breed kan tijdens een telling wel honderden bruin zandoogjes opleveren. Het bruin zandoogje is een soort van bloemrijk grasland. Het komt voor in natuurgebieden, maar ook in wat bredere wegbermen en groenstroken. De rupsen leven op diverse grassen en zijn in het grasland aanwezig van de zomer tot na de winter. Pas dan, in mei en juni, verpoppen ze en vanaf juni verschijnen de vlinders.

Het groot dikkopje is een typische graslandvlinder, die verspreid door het land voorkomt, maar vooral op de zandgronden. Dikkopjes hebben een bijzondere vorm, een beetje driehoekig als ze dicht zitten en een ‘dubbeldekker’ als ze de vleugels open hebben. De rups van het groot dikkopje overwintert in grassen en er moet voor deze vlinder altijd vegetatie de winter blijven overstaan. Ook het bruin zandoogje is een echte graslandvlinder. Het is een algemene vlinder die ook in een groot deel van het land te zien is. Vanaf nu zullen nog veel meer vlinders uit de pop komen en de komende weken zult u dat ook zelf kunnen zien als u bijvoorbeeld veel bloeiende planten in de tuin hebt. Want hoewel groot dikkopje en bruin zandoogje niet zo vaak tuinen bezoeken kunt u wel genieten van vlinders die wel graag tuinen bezoeken zoals de kleine vos, de dagpauwoog en de atalanta bijvoorbeeld en de koolwitjes.  En schrijf vast in de agenda: vanaf 7 juli is het weer de Landelijke Tuinvlindertelling, waar u gevraagd wordt om een kwartier de vlinders in uw tuin te tellen en door te geven. We zijn zeer benieuwd wat deze dit jaar aan vlinders oplevert.

Tuinvlindertelling 7, 8 en 9 juli 2023

Doe je ook mee met de tuinvlindertelling op 7, 8 en 9 juli?

Lees hier meer

BruinZandoogje dagvlinders GrootDikkopje Junidip KarsVeling Natuurbericht