Nieuwsbericht

Deltaplan voor herstel biodiversiteit

donderdag 23 november 2017

Er komt een breed gedragen deltaplan voor biodiversiteitsherstel. Dat is besloten tijdens een overleg tussen wetenschappers, natuurbeschermingsorganisaties, landbouwers en de agro-industrie.

De Vlinderstichting gaat samen met een groep van 18 leiders uit de land- en tuinbouw, retail, agroindustrie, wetenschap en natuur- en milieusector de samenwerking aan. Zij zullen een Deltaplan Biodiversiteitsherstel voor de groene ruimte van Nederland uitwerken. Dit plan moet voor de zomer 2018 gereed zijn. Deze afspraak is vastgelegd in de ‘verklaring van Driebergen’.

Voorzichtig optimisme

De argusvlinder is de laatste jaren erg achteruit gegaan De argusvlinder is de laatste jaren erg achteruit gegaan

 

De Vlinderstichting deed mee aan het debat. Volgens Titia Wolterbeek, directeur van De Vlinderstichting, is er reden voor optimisme: “De intentie is goed. Het is belangrijk dat we dit momentum vasthouden.”
Hans van der Werf, directeur van de Friese milieufederatie, is positief: “Het is heel bijzonder dat de zorg over de achteruitgang van de biodiversiteit in Nederland zo breed wordt gedragen door de landbouw, de detailhandel en de agro-industrie.”” Ook landbouworganisatie LTO Nederland nam aan het gesprek deel: “De teruggang in de biodiversiteit is ook slecht voor de landbouw”, aldus voorzitter Marc Calon, “wij maken ons ook zorgen.”
Bron: Trouw

De ondertekenaars van de verklaring zien de huidige toestand van biodiversiteit als een bedreiging voor het natuurlijk kapitaal van Nederland. Daarom is een vernieuwende aanpak dringend nodig. Deze kan het best in samenwerking worden bereikt, waarin partijen worden beloond voor handelen dat het behoud van biodiversiteit ondersteunt. De komende maanden zullen de ondertekenaars het plan uitwerken.

Negatieve trends

Er zijn sterke aanwijzingen dat diverse soorten planten en dieren van het platteland in Nederland onder druk staan en afnemen. Recent onderzoek duidt erop dat in de afgelopen jaren in Duitsland de vliegende insecten (waaronder vlinders) zijn afgenomen met 75%. Deze negatieve trends doen zich ook voor in Nederland, zowel in het agrarisch gebied als in de natuurgebieden.

De afgelopen weken luidde De Vlinderstichting samen met anderen al regelmatig de noodklok:

Milieuorganisaties en wetenschappers praten morgen voor het eerst met boeren en landbouworganisaties over de toekomst van het natuurbeheer 

Bron: Trouw, 20 november 2017

Is het totale aantal insecten echt aan het instorten?

Bron: Radio 1, 15 november 2017

Aanpak om natuur te beschermen tegen ammoniak deugt niet

Bron: NOS, 14 november 2017

Samenwerking voor beter bermbeheer

Bron: LTO, 3 november 2017

De afname van vlinders is een sluipend proces

Bron: Trouw, 29 oktober 2017

Code rood voor Natuur

Bron: De Vlinderstichting, 25 oktober 2017

Sluipmoordenaar voor vlinders

Dat de effecten van menselijk handelen niet altijd direct zichtbaar zijn, heeft De Vlinderstichting aan den lijve ondervonden. Al sinds 1990 heeft De Vlinderstichting namelijk een vlinderkweek voor educatieve doeleinden: via deze educatieve vlinderpakketjes brengt De Vlinderstichting jaarlijks tienduizenden schoolkinderen in aanraking met de natuur. Maar in 2010 wilde het niet vlotten. De rupsen zagen er gezond uit, ze verpopten zich en ook de vlinders leken in orde. Maar de vlinders gingen niet paren en legden geen eitjes. En dan is het snel gedaan met de cyclus. Na maanden naarstig zoeken naar de oorzaak bleek dat het aan de koolplanten lag die de rupsen aten: het zaad was behandeld met fipronil. In dit geval niet ingezet tegen luis bij kippen, maar om de wortels van de koolplanten te beschermen tegen wortelvlieg. 

Lees het artikel 'Bestrijdingsmiddelen in de vlinderkweek'

Lees het artikel 'Afname vlinders is sluipend proces'

 

Bescherming is nodig

Onbedoelde effecten op insecten kunnen dus groot zijn, zonder dat we er direct iets van merken. De Vlinderstichting is dé organisatie die zich al meer dan 30 jaar inzet voor de bescherming van insecten zoals vlinders en libellen. Lees wat wij doen om vlinders en insecten te beschermen. Maar er moet nog zoveel meer gebeuren. De insecten hebben ons nodig. Helpt u mee?

Ja, ik help mee de vlinders te beschermen

 

actie Biodiversiteit CodeRoodVoorNatuur vlinder