Nieuwsbericht

Distelvlinder komt massaal binnen

zondag 5 juni 2016

De afgelopen dagen zijn er heel veel waarnemingen binnen gekomen van de distelvlinder, een trekvlinder die in wisselende aantallen in ons land gezien wordt. Ook een andere trekvlinder, het koolmotje, een micro, wordt heel erg veel gemeld. Wordt het een goed trekvlinderjaar?

Trekvlinders overwinteren niet in Nederland, maar komen elk jaar vanuit het zuiden deze kant op. Afhankelijk van de hoeveelheid vlinders die vertrekt, maar zeker ook van de omstandigheden onderweg komen er veel of minder vlinders hier aan. Dat betekent dat het aantal van jaar tot jaar sterk fluctueert. Het meest recente goede distelvlinderjaar was 2009 en toen is een absoluut recordaantal van bijna een kwart miljoen vlinders doorgegeven. De jaren daarna was het veel minder. Vorig jaar was nog redelijk met zo’n 14.000 vlinders. Dit jaar begon voorzichtig en in mei, als normaal gesproken de eerste lichting vanuit het zuiden verschijnt waren er dit jaar zo’n 250 meldingen. Ter vergelijking: in 2015 waren dat er bijna 1400 en in 2009 zelfs bijna 8000.

Maar de eerste dagen van juni zijn opvallend veel distelvlinders gezien. Ondanks het niet optimale weer ging het om tientallen per dag en was het toch de meest gemelde vlinder. Het waren vrijwel allemaal grote, fraaie en zo te zien redelijk verse vlinders. Meestal zijn de immigranten uit Afrika wat kleiner en ook vaal gekleurd en flink versleten. Waarschijnlijk zijn de distelvlinders die in maart en april uit Afrika zijn vertrokken niet ineens doorgevlogen, maar hebben ze zich, misschien noodgedwongen, ten zuiden van ons land voortgeplant. De vlinders die we nu hier zien zijn waarschijnlijk de nakomelingen van die emigranten uit het vroege voorjaar.
We zijn benieuwd of die influx in de rest van juni door zal zetten. De distelvlinders die hier binnenkomen zullen voor een deel doorvliegen naar Scandinavië en voor een deel zullen ze zich hier voortplanten, alvorens te sterven. Het kan zijn dat we dan in augustus weer een explosie van deze schitterende vlinder kunnen meemaken als de nakomelingen uit de pop komen. Hoe het jaar uiteindelijk de boeken in zal gaan is nu nog niet te zeggen, maar het zou zo maar een goed trekvlinderjaar kunnen worden.

Distelvlinder trekvlinders waarnemingen