Nieuwsbericht

Een gelukkig Nieuwjaar voor het gentiaanblauwtje?

maandag 1 januari 2018

Het gaat slecht met het gentiaanblauwtje in Nederland. Daarover berichtten we al in eerdere nieuwsberichten. Maar in de winter steken beheerders en vrijwilligers de handen stevig uit de mouwen. Op Kampina bij Natuurmonumenten en in het Nationale Park De Hoge Veluwe proberen ze, bijgestaan door de kennis van De Vlinderstichting, deze mooie vlinder door de donkere dagen heen te loodsen.

Overleg voor gentiaanblauwtje op oude verzuurde plagplek op Kampina (foto: Michiel Wallis de Vries) Overleg voor gentiaanblauwtje op oude verzuurde plagplek op Kampina (foto: Michiel Wallis de Vries)

Vorige week op werkbezoek bij twee Blauwe Brigades. Op Kampina heeft Natuurmonumenten een corridor gemaakt tussen de kernpopulatie en een verlaten vliegplaats door een lange strook te chopperen (heel ondiep plaggen) door de hoge pollen pijpenstrootje. Deze is daarna bekalkt om verzuring tegen te gaan. De vrijwilligers zetten dit werk voort door gentianenzaad te verzamelen en uit te strooien. Op een grote oude, verzuurde plagplek is al eerder bekalkt en de gentianen deden het hier deze zomer al goed. Ook zijn er nu hoopjes plagsel uitgelegd om de waardmieren van het gentiaanblauwtje van nestgelegenheid te voorzien. Getuinier misschien, maar de nood is dan ook hoog. Op weer een andere plek staan nog mooie grote gentianen tussen de hoge grassen. En daar werden deze zomer nog eitjes geteld. Dan is het heel secuur werken om schade te voorkomen. Het plan is om hier gras en strooisel weg te harken, zodat gentianen en mieren meer ruimte en zon krijgen. Een flinke klus, maar je ziet toch dat er al gauw meters worden gemaakt. Hopelijk met resultaat komende zomer!

Gentiaanblauwtje (foto: Kars Veling) Gentiaanblauwtje (foto: Kars Veling)

Op de Hoge Veluwe staat het gentiaanblauwtje er gelukkig beter voor, maar ook daar zijn sommige vliegplaatsen steeds zwaarder vergrast geraakt. Nu worden er rond een ven lange stroken handmatig geplagd, mooi ondiep. En later bekalkt en bezaaid. Hier zijn al eitjes van het gentiaanblauwtje op een eerdere plagstrook geteld, dus de vrijwilligers zijn vol goede moed. En met groeiend respect voor alle harde werkers op de heide in vroeger tijden! Waar de mannen eerder bij het ven hebben gewerkt staat het nu onder water. Nu dus hogerop verder. Projectleider Michiel Wallis de Vries, van De Vlinderstichting: “We gaan zien wat 2018 gaat brengen, maar één voornemen is in elk geval om de Blauwe Brigades uit verschillende delen van het land bij elkaar te brengen om ervaringen uit te wisselen. Met vereende krachten gaat het vast lukken om het gentiaanblauwtje weer toekomst te bieden!”

Lees meer over het gentiaanblauwtje in dit artikel uit het tijdschrift V;inders.

beheer BlauweBrigade Gentiaanblauwtje vrijwilligers