Nieuwsbericht

Eikenprocessierups: wat kunnen we het beste doen?

donderdag 28 mei 2020

De discussie over de eikenprocessierups en zijn bestrijding barst weer los. In 1Vandaag werd gisteren met deskundigen waaronder Kars Veling en Titia Wolterbeek van De Vlinderstichting besproken hoe we het beste met deze rups om kunnen gaan.

In de strijd tegen eikenprocessierups wordt gebruik gemaakt van bestrijdingsmethoden die erger zijn dan de kwaal. Beelden van spuitkanonnen, dode rupsen van onschadelijke vlinders en lijmbanden met dode vogels en vleermuizen doen veel stof op waaien. Maar hoe moet het dan wel?

Schadelijke middelen

Veel gemeenten spuiten met biologische baceteriepreparaten, zoals Xentari. Dat middel is dan wel 'biologisch', maar biologisch is niet altijd gezond," legt porjectleider Kars Veling uit. "Op een eik leven wel 250 verschillende insectensoorten, die sterven ook allemaal door het middel. En de natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups gaan er ook aan dood, zoals mieren en wantsen."

 

Bekijk hier welke middelen jouw gemeente gebruikt om de eikenprocessierups te bestrijden

Hoe moet het dan wel?

De eikenprocessierups kent vele vijanden, zoals sluipwespen, gaasvliegen, insectenetende vogels en vleermuizen. Het is dus van belang de natuurlijke omstandigheden als uitgangspunt te nemen. Want dan zorg je voor een natuurlijke balans, waardoor plaagdieren veel minder kansen krijgen. 

Voorbeelden van natuurvriendelijke maatregelen

  • Bloemen zoals fluitenkruid en wilde peen in de berm stimuleren. Dit kan door het maaibeheer aan te passen en eventueel in te zaaien.
  • Aanplant van inheemse struiken en bomen
  • Een natuurlijke opbouw van de beplanting met een kern, mantel en zoomvegetatie
  • Nestkastjes voor vogels
  • Stapels dood hout en/of takkenrillen maken
  • Niet maaien direct rond eiken, hier groeien vaak leuke soorten zoals kamperfoelie
  • Stamschot laten staan
  • Groter diversiteit van boomsoorten in lanen en bosvakken
  • Gefaseerd maaien, steeds twintig procent van de vegetatie laten staan

 

Meer over natuurlijke beheersing van eikenprocessierups

 

Regie nodig bij bestrijding eikenprocessierups

De Vlinderstichting roept minister Carola Schouten op om samen met de provincies en gemeenten te komen tot een landelijke coördinatie van eikenprocessierupsbestrijding. Ook vragen wij de minister om huidige en toekomstige bestrijdingsmethoden tegen de eikenprocessierups te onderwerpen aan een brede toetsing op biodiversiteitseffecten. In tijden van insectensterfte is dat hard nodig.

Lees meer

1vandaag Eikenprocessierups KarsVeling nos TitiaWolterbeek