Overzicht bestrijding door gemeenten

Overzicht toegepaste methoden door gemeenten

Op deze kaart staan de maatregelen die gemeenten nemen om de overlast van eikenprocessierups tegen te gaan. Deze gegevens zijn verzameld door bronnen op internet te raadplegen. In de eerste plaats werd gezocht op de websites van de gemeenten. Als daarop niet de informatie kon worden gevonden, werden nieuwssites uit die regio’s geraadpleegd.

De informatie op de kaart is niet gecontroleerd bij de gemeenten. Mochten er onjuistheden op staan dan kunt u deze via onderstaand formulier doorgeven aan De Vlinderstichting. De informatie op de kaart zal regelmatig worden ververst.

Ook aanvullende informatie over de maatregelen die gemeenten nemen tegen de eikenprocessierups kunt u hier doorgeven.

LET OP!
De gegevens op deze kaart geven geen informatie over de MATE van gebruik!

Een gemeente die natuurlijke vijanden stimuleert door aangepast bermbeheer en inrichting van het groen, nestkastjes ophangt en zoveel mogelijk nesten wegzuigt, maar die in bijzondere gevallen met aaltjes behandelt, krijgt een blauwe stip.

Een gemeente die vrijwel alle eiken behandelt met bacteriepreparaat en ook een paar nestkastjes ophangt krijgt ook een blauwe stip.

Voor de gedetailleerde informatie over de bestrijding moet u navraag doen bij de gemeente.

Het duurt even voor de interactieve kaart geladen is. Even geduld a.u.b.

Reactie

Hebt u een vraag of opmerking over het overzicht, geef deze dan hieronder door.

 

De gegevens over de Rode Lijst-soorten zijn afkomstig uit de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF)

Bij het maken van het databestand dat gebruikt is voor deze kaart zijn de volgende maatregelen onderscheiden:

 • Preventieve bestrijding met bacteriepreparaat
 • Preventieve bestrijding met aaltjes
 • Ophangen nestkasten insectenetende vogels
 • Ophangen vleermuiskasten
 • Stimuleren natuurlijke vijanden
 • Uitzetten natuurlijke vijanden
 • Bloemen en bollen zaaien/planten
 • Beplanting aanpassen
 • Bermbeheer gericht op meer biodiversiteit
 • Wegzuigen nesten
 • Gebruik feromoonvallen