Nieuwsbericht

Excursie toekomst voor vlinders op de Maashorst

donderdag 31 mei 2018

Zaterdag 26 mei werd een excursie gehouden in de Maashorst om daar de kansen voor vlinders te bekijken. Ondanks de vlinderdip werden er toch leuke vlinders gezien als hooibeestjes en icarusblauwtjes.

Vrijwilligersdag

De excursie werd georganiseerd in het kader van de Brabants vrijwilligersdag. Alle vrijwilligers die zich in Noord-Brabant inzetten voor de natuur, bijvoorbeeld door monitoring, bescherming, educatie en kleinschalig beheer van natuurgebieden, waren welkom. Gedurende de dag was er een actief programma met excursies, workshops en lezingen. De vlinderexcursie werd in de middag gegeven door Michiel Wallis de Vries van De Vlinderstichting en Jos van der Wijst van Natuurcentrum de Maashorst.

Vlinderexcursie

Tijdens de vlinderexcursie werd er gekeken naar en verteld over de verschillende soorten vlinders, en libellen, die onderweg gezien werden. Hoewel de excursie in de zogenaamde ‘junidip’ viel, waarin de meeste voorjaarsvlinders al weg zijn en de zomervlinders er nog niet zijn, werden er toch leuke soorten ontdekt, zoals het hooibeestje en het icarusblauwtje. Ook werden allerlei libellen gezien, waaronder de noordse witsnuitlibel en de zeldzame gevlekte witsnuitlibel! Terwijl Michiel gedurende de wandeling vertelde over de vlinders en de achteruitgang van de vlinders in Nederland (68% van de vlinders staat op de rode lijst!), werd er ook aandacht besteed aan het project Wild van Vlinders, waarin De Vlinderstichting en ARK Natuurontwikkeling samen werken aan herstel van dagvlinders. Behalve de ‘junidip’ is het gebrek aan vlinders namelijk ook het gevolg van het verdwijnen van allerlei soorten uit de regio, zoals de veldparelmoervlinder en de bruine vuurvlinder.

Wild van Vlinders

Op de Maashorst wordt daarom door De Vlinderstichting en ARK Natuurontwikkeling gewerkt aan herstel van dagvlinders. Jos van der Wijst vertelde tijdens de excursie over de bijzondere locatie van de Maashorst, waar verschillende breuken de aardkorst doorsnijden. Het grondwater dat bij de breuk naar het oppervlak stroomt is rijk aan ijzer waardoor het oranje kleurt. Door dit zogenoemde “wijstverschijnsel” te herstellen komen er weer kansen voor de terugkeer van vele bijzondere planten en vlinders op de Maashorst.

Momenteel wordt er met het project Wild van Vlinders op de Maashorst gekeken naar de geschiktheid van leefgebieden voor verschillende soorten dagvlinders én de invloed van begrazing door wisenten, taurossen en Exmoor pony’s. Deze grote grazers zorgen voor een grote variatie in het landschap met geleidelijke overgangen van bossen naar struiken en kruidenrijke graslanden. Het project Wild van Vlinders is een stimulans om te werken aan een aaneengesloten en natuurlijker landschap. Vlinders vormen immers een belangrijke graadmeter voor complete ecosystemen. Door inzicht te verkrijgen in de eisen die verschillende vlinders stellen aan hun omgeving en de invloed van begrazing kan tot een duurzaam herstel gekomen worden.

Hier vindt u meer informatie over 'Wild van Vlinders'. Of download het herstelpan met alle soorten en maatregelen.

GevlekteWitsnuitlibel Hooibeestje Maashorst MichielWallisDeVries NoordseWitsnuitlibel WildVanVlinders