Nieuwsbericht

Extra generatie vlinders

maandag 14 september 2020

Bij een aantal vlinders zien we nu, begin september, een extra generatie verschijnen. Doordat ze al eerder in het jaar vliegen dan vroeger en door de erg warme perioden is de ontwikkeling snel gegaan en kan er een extra generatie vliegen. Dit is onder andere het geval bij icarusblauwtje, bruin blauwtje en klein koolwitje.

We waren het de laatste jaren al wel gewend, dat vlinders in september opnieuw verschenen en met een, soms maar heel kleine, partiële, extra generatie vlogen. Ook dit jaar zien we dat verschijnsel, bij bijvoorbeeld de kleine ijsvogelvlinder. Bij het landkaartje is de derde generatie inmiddels al standaard geworden en ook dit jaar is deze duidelijk aanwezig, hoewel deze vlinder wel in lagere aantallen aanwezig is dan in voorgaande jaren.

 

Icarusblauwtje

 

 

Het icarusblauwtje vliegt normaal gesproken tot eind augustus en daarna zijn er nog wel individuen te zien tot in oktober, maar nu zien we in de gegevens uit de routes van het meetnet vlinders dat er weer een duidelijke toename is. Ook het bruin blauwtje, die erg goed heeft gevlogen dit jaar en heeft geprofiteerd van het warme droge weer, zien we nu weer toenemen.

Klein koolwitje

Dat geldt ook voor het klein koolwitje zoals we in de grafiek kunnen zien. Hoe groot die extra generatie wordt is nu nog niet te zeggen, maar zeker gezien de redelijk goede weersverwachtingen van de komende tijd zouden die best aanzienlijk kunnen zijn. Het is niet evident of zo’n extra generatie nu positief of negatief is voor de soort. Ook is moeilijk te zeggen hoeveel van de soort deze extra generatie heeft. Het klein koolwitje overwintert normaal gesproken als pop en het kan best zijn dat meer dan 80% van de nakomelingen van de derde generatie dat ook gewoon doen en dus nu als pop aanwezig zijn. Als de situatie gunstig is kunnen ook de nu nieuwe vlinders zich nog prima voortplanten en dan zou het betekenen dat het mogelijk meer vlinders oplevert na de winter.

Meetnet vlinders

Het meetnet vlinders is een onderdeel van het Landelijk Meetprogramma Vlinders dat wordt uitgevoerd in opdracht van het ministerie van LNV en onderdeel is van het Netwerk Ecologische Monitoring.

De vlinders worden geteld op een vaste telroute. Gedurende het hele seizoen wordt elke week genoteerd welke vlindersoorten op een bepaalde route voorkomen en in welke aantallen.

Vindt u het leuk om bij u in de buurt een route te gaan lopen? Neem dan contact op met het meetnetteam.

BruinBlauwtje DerdeGeneratie Icarusblauwtje KleineIJsvogelvlinder KleinKoolwitje Landkaartje