Nieuwsbericht

Gemeenten opgelet. Meer insecten in bloemrijk grasland en nog goedkoper ook!

dinsdag 14 juli 2020

Het vervangen van perken met uitheemse struiken in steden en dorpen door inheems bloemrijk grasland zorgt voor veel meer biodiversiteit en het blijkt ook nog veel goedkoper te zijn in het onderhoud zo blijkt uit een recent Duits onderzoek. Waar wachten we nog op?

Kleine vuurvlinder, een van de graslandvlinders die zeker profiteren van meer bloemrijk grasland. Kleine vuurvlinder, een van de graslandvlinders die zeker profiteren van meer bloemrijk grasland.

Er is de laatste tijd volop aandacht voor de achteruitgang van insecten. Het onderzoek in Duitse natuurgebieden, waaruit een achteruitgang van 75% in 25 jaar werd aangetoond heeft velen de ogen geopend. We weten dat ook in Nederland het niet goed gaat met biodiversiteit in het algemeen en insecten in het bijzonder. In veel gemeenten is men dan ook bezig om te kijken hoe het openbaar groen aantrekkelijker kan worden voor planten en dieren. In veel gemeenteraden zijn moties aangenomen om in de gemeente meer aandacht te geven aan vlinders, bijen en biodiversiteit in het algemeen. Een van de manieren is het beheer van de grazige vegetaties in bermen en groenstroken anders te gaan doen. Het omvormen van gazon in bloemrijk grasland is daar een voorbeeld van en het gefaseerd maaien van bermen, waar dus bij iedere maaibeurt gedeelten blijven staan, een andere. Bloemrijk grasland moet jaarlijks een- of tweemaal worden gemaaid om te zorgen dat de bloemen blijven. Dat is afhankelijk van de voedselrijkdom van de bodem en op klei vaak tweemaal en op zand vaak maar eenmaal. Binnen Kleurkeur, ontwikkeld door De Vlinderstichting en Groenkeur, is die fasering een belangrijk onderdeel. Dat er al bij heel wat gemeenten op een ‘goede’ manier wordt beheerd blijkt uit het feit dat meer dan de helft van alle genomineerden voor de onderscheiding BovensteBesteBermbeheerder2020, die De Vlinderstichting onlangs heeft gelanceerd, gemeenten zijn.

Voorbeeld uit het Duitse onderzoek van de oorspronkelijke struiken (A) en het nieuw ontwikkelde bloemrijk grasland (B) (Bron: Mody et al.) Voorbeeld uit het Duitse onderzoek van de oorspronkelijke struiken (A) en het nieuw ontwikkelde bloemrijk grasland (B) (Bron: Mody et al.)

Duits onderzoek

Ook zweefvliegen (hier een grote langlijf) waren veel meer aanwezig in bloemrijk grasland Ook zweefvliegen (hier een grote langlijf) waren veel meer aanwezig in bloemrijk grasland

Recent verscheen een publicatie in PLoS ONE, over een Duits onderzoek waarin is gekeken naar een ander onderdeel van het openbaar groen, namelijk perken met – vaak uitheemse -  struiken. Ook in ons land zien we in veel gemeenten nog de perken met sneeuwbes, Cotoneaster of andere struiken. In het Duitse onderzoek is gekeken naar het effect van het omvormen van die perken naar inheems bloemrijk grasland op heel veel verschillende insectengroepen. Het bleek dat voor vrijwel alle insecten er een sterke toename was in het bloemrijk grasland. Dit effect werd nog versterkt als er gefaseerd werd gemaaid. Naast dat de biodiversiteit er dus nadrukkelijk op vooruit gaat was een andere conclusie dat dit omvormen uiteindelijk tot aanzienlijk minder onderhoudskosten leidt en dat is in deze tijd dat veel gemeenten moeten bezuinigen een mooi extra pluspunt. Het is niet goed als bezuinigingen de enige reden zijn voor een omvorming, maar het helpt natuurlijk wel om uiteindelijk meer kleur in de stad te krijgen. Dat is goed voor de vlinders en de bijen, maar zeker ook voor de mensen die in een natuurlijke omgeving gezonder zijn en zich beter voelen. Daarom: niet meer dralen maar snel komen tot meer natuur in het stedelijk gebied.

Lees het artikel

Kleurkeur: voor meer kleur in de berm

De Vlinderstichting en Stichting Groenkeur hebben in 2019 Kleurkeur ontwikkeld. Kleurkeur staat voor voor goed maaibeheer van bermen en andere groenstroken. Dankzij Kleurkeur kunnen opdrachtgevers en aannemers zich voorbereiden op een nieuwe standaard voor ecologisch bermbeheer.

Wat kan Kleurkeur betekenen voor gemeenten?

BloemrijkGrasland gemeente inheems onderzoek PlosOne