Kleurkeur

Meer over kleurkeur

Kleurkeur in de media

Kleurkeur verschijnt regelmatig in de media

Kleurkeur: voor meer kleur in onze bermen en watergangen

Kleurkeur staat voor goed maaibeheer van bermen en watergangen. Met Kleurkeur kunnen opdrachtgevers en aannemers zich voorbereiden op een nieuwe standaard voor ecologisch beheer. Kleurkeur is ontwikkeld door De Vlinderstichting en Stichting Groenkeur.

Bekijk het cursusaanbod

Waarom Kleurkeur?

Bermen, groenstroken en watergangen maken een aanzienlijk deel uit van het Nederlandse landoppervlak. In een steeds intensiever gebruikte omgeving worden bermen en watergangen steeds belangrijker. Veel soorten planten en dieren vinden hier leefgebied. Bermen en watergangen hebben bovendien de functie van verbindingsbaan. Ook zeldzame planten en dieren kunnen in bermen voorkomen. Het rood bosvogeltje (een orchidee) en het donker pimpernelblauwtje (een vlinder) zijn in Nederland zelfs alleen uit wegbermen bekend. Ook voor bijen en andere insecten is het belangrijk leefgebied. 

Bijdrage aan biodiversiteit

Maar dit geldt alleen als de bermen en watergangen op de juiste manier beheerd worden. Pas dan kunnen ze een belangrijke bijdrage leveren aan de biodiversiteit in Nederland. En dat is hard nodig met de huidige achteruitgang van bijvoorbeeld insecten. Alle reden om goed om te gaan met bermen en ze ecologisch te beheren, vindt De Vlinderstichting.

Richtlijnen

Een van de uitgangspunten bij Kleurkeur is een nauwe samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Bij het beheer zijn er een aantal voorwaarden. Binnen kleurkeurbermen en -watergangen gelden restricties voor klepelen en bij iedere maaibeurt blijft 15 - 30% van de vegetatie staan.

De volledige richtlijnen van Kleurkeur geven inzicht in de normen die zijn opgenomen om biodiversiteit in bermen en watergangen te verbeteren. Dit document kunt u gratis digitaal aanvragen.

Rekening houden met plant en dier

Kleurkeur zorgt voor meer bloemen in bermen en groenstroken Kleurkeur zorgt voor meer bloemen in bermen en groenstroken

Er is veel vraag naar een goede omschrijving van ecologisch beheer van bermen en watergangen. Wat houdt het in en waar moeten we in de voorbereiding, maar juist ook in de uitvoering door de machinist op de trekker, rekening mee houden? Dergelijke vragen worden geregeld gesteld aan De Vlinderstichting, bijvoorbeeld vanuit de infrabeheerders in de Green Deal Infranatuur, overheden en aannemers.

Kleurkeur omschrijft kwaliteitseisen die een goede uitvoering van ecologisch beheer van bermen en watergangen waarborgen.

Het werken met Kleurkeur kan dan ook worden beschouwd als een constructieve bijdrage aan het behoud en herstel van de Nederlandse biodiversiteit.

 

Bekijk het cursusaanbod

Prijs en kwaliteit in balans

De aanbestedingsprocedure voor het beheer is nu vaak nog voornamelijk prijsgestuurd: de goedkoopste aanbieder krijgt de opdracht. Door al in de bestekken ecologie en biodiversiteit een plek te geven en door de instelling van het keurmerk kan, naast op prijs, ook op kwaliteit worden geselecteerd.

Met het Kleurkeur kunnen gecertificeerde bedrijven zich profileren. Opdrachtgevers hebben de garantie dat het werk gericht zal zijn op het verhogen van de ecologische kwaliteit.

 

Samenwerking

De Vlinderstichting werkt voor Kleurkeur samen met de Stichting Groenkeur en het kennisplatform CROW, die veel ervaring hebben met keurmerken en de eisen die gesteld worden aan beheer.

Een aantal groenaannemers en deelnemers aan de Green Deal Infranatuur, overheden, infrabeheerders en ingenieursbureaus, worden nauw betrokken bij de opzet en inhoud van het keurmerk.

 

 

Zo moet het niet. Klepelen (het verhakselen en laten liggen van de vegetatie) is slecht voor de biodiversiteit en niet toegestaan binnen Kleurkeur.

 

Bekijk het cursusaanbod

.

Door bermen en watergangen op de juiste manier te beheren, komen er meer bloeiende bloemen en krijgen insecten zoals vlinders en bijen meer kans om te overleven (Foto: Patrick Jansen). 

Blijf op de hoogte

Kleurkeur

Op de hoogte blijven van Kleurkeur? Laat uw gegevens achter.