Kleurkeur

Meer over kleurkeur

Kleurkeur in de media

Kleurkeur verschijnt regelmatig in de media

Kleurkeur: voor meer kleur in onze bermen

Kleurkeur staat voor voor goed maaibeheer van bermen en andere groenstroken. Dankzij Kleurkeur kunnen opdrachtgevers en aannemers zich voorbereiden op een nieuwe standaard voor ecologisch bermbeheer. Kleurkeur is ontwikkeld door De Vlinderstichting en Stichting Groenkeur.

Bekijk het cursusaanbod

Waarom Kleurkeur?

Bermen en groenstroken maken een aanzienlijk deel uit van het Nederlandse landoppervlak. In een steeds intensiever gebruikte omgeving worden bermen steeds belangrijker. Zeldzame planten en dieren, zoals het rood bosvogeltje (een orchidee) en het donker pimpernelblauwtje (een vlinder) zijn in Nederland soms zelfs alleen uit wegbermen bekend. Een ook voor bijen is het belangrijk leefgebied. 

Bijdrage aan biodiversiteit

Maar dit geldt alleen als de bermen op de juiste manier beheerd worden. Pas dan kunnen ze een belangrijke bijdrage leveren aan de biodiversiteit in Nederland. En dat is hard nodig met de huidige achteruitgang van insecten. Alle reden om goed om te gaan met bermen en ze ecologisch te beheren, vindt De Vlinderstichting.

Richtlijnen

De richtlijnen van Kleurkeur geven inzicht in de normen die zijn opgenomen om biodiversiteit in bermen te verbeteren. Dit document kunt u gratis digitaal aanvragen.

Rekening houden met plant en dier

Kleurkeur zorgt voor meer bloemen in bermen en groenstroken Kleurkeur zorgt voor meer bloemen in bermen en groenstroken

Er is veel vraag naar een goede omschrijving van ecologisch bermbeheer. Wat houdt het in en waar moeten mensen op de trekker rekening mee houden? Dergelijke vragen worden geregeld gesteld aan De Vlinderstichting, bijvoorbeeld vanuit de infrabeheerders in de Green Deal Infranatuur, overheden en aannemers.

Kleurkeur omschrijft kwaliteitseisen die een goede uitvoering van ecologisch bermbeheer waarborgen.

Het werken met Kleurkeur kan dan ook worden beschouwd als een constructieve bijdrage aan het behoud en herstel van de Nederlandse biodiversiteit.

 

Bekijk het cursusaanbod

Prijs en kwaliteit in balans

De aanbestedingsprocedure voor het beheer is nu vaak nog voornamelijk prijsgestuurd: de goedkoopste aanbieder krijgt de opdracht. Door al in de bestekken ecologie en biodiversiteit een plek te geven en door de instelling van het keurmerk kan, naast op prijs, ook op kwaliteit worden geselecteerd.

Met het Kleurkeur kunnen gecertificeerde bedrijven zich profileren. Opdrachtgevers hebben de garantie dat het werk gericht zal zijn op het verhogen van de ecologische kwaliteit.

 

Samenwerking

De Vlinderstichting werkt voor het Kleurkeur samen met de Stichting Groenkeur en het kennisplatform CROW, die veel ervaring hebben met keurmerken en de eisen die gesteld worden aan beheer.

Een aantal groenaannemers en deelnemers aan de Green Deal Infranatuur, overheden, infrabeheerders en ingenieursbureaus, worden nauw betrokken bij de opzet en inhoud van het keurmerk.

 

 

Zo moet het niet. Klepelen (het verhakselen en laten liggen van de vegetatie) is slecht voor de biodiversiteit en niet toegestaan binnen Kleurkeur.

 

Bekijk het cursusaanbod

.

Door bermen op de juiste manier te beheren en eventueel in te zaaien komen er meer bloeiende bloemen en krijgen insecten zoals vlinders en bijen meer kans om te overleven (Foto: Patrick Jansen). 

Biodiversiteit stimuleren

De juiste planten

Er zijn de laatste jaren gelukkig steeds meer initiatieven om de bijen en vlinders te helpen. Om deze onmisbare bestuivers echt te helpen is het belangrijk om inheemse en biologisch geteelde planten te zaaien. Als het bloemenmengsel bestaat uit inheemse soorten die in het gebied thuishoren, stimuleer je de biodiversiteit.

Eten en gegeten worden

De aanleg van een bloemenweide kan het begin zijn van een nieuw ecosysteem met bijen, zweefvliegen, vlinders en libellen maar ook voor kleine zoogdieren als muizen en egels. Zij zijn weer belangrijk voor vogels, die leven van de aanwezige biodiversiteit. 

Blijf op de hoogte

Kleurkeur

Op de hoogte blijven van Kleurkeur? Laat uw gegevens achter.