Nieuwsbericht

Gemeenten - wees terughoudend bij bestrijding eikenprocessierups

donderdag 6 augustus 2020

De bestrijding van eikenprocessierups deed dit jaar veel stof opwaaien. Uit een enquête die De Vlinderstichting in juli heeft gehouden op haar website blijkt dat veel mensen terughoudend om willen gaan met bestrijding, zelfs als ze zelf last van de rups ondervinden.

De enquete werd door 223 mensen ingevuld. Op de vraag hoe men vindt dat moet worden omgegaan met de bestrijding van de eikenprocessierups antwoordde bijna 60% dat er alleen wat mag gebeuren als dat geen nadelige gevolgen heeft voor andere insecten 16% vond zelfs dat de rups helemaal niet bestreden hoeft te worden.

Beperkte overlast

Hoeveel overlast wordt er nu eigenlijk ervaren? Dat is nogal verdeeld. Hoeveel overlast wordt er nu eigenlijk ervaren? Dat is nogal verdeeld.

Hoeveel overlast wordt er nu eigenlijk ervaren? Dat is nogal verdeeld. Een betrekkelijk gering percentage (15%) heeft veel overlast ervaren van de rups, terwijl een groot deel, zo’n 70% er weinig tot geen last van heeft gehad. Sommige mensen geven aan dat de problemen niet moeten worden opgeblazen. “Over een paar bultjes moet je niet te moeilijk doen”.

Maaibeheer

Het cijfer dat wordt gegeven aan de gemeente over de omgang met de eikenprocessierups is een gemiddeld 5,4, nét geen voldoende dus. Uit de uitleg bij het cijfer blijkt dat lang niet iedereen weet wat de gemeente eigenlijk doet. Degenen die wel op de hoogte waren, maakten meerdere malen opmerkingen over het maaibeheer van de gemeente.

Biologische bestrijding

Biologische bestrijding wordt uiteenlopend beoordeeld. Sommigen ervaren die als positief, maar er waren ook klachten over onder andere het gebruik van Xentari, het biologische bestrijdingsmiddel waar De Vlinderstichting eerder dit jaar al voor gewaarschuwd heeft. Positief stond men tegenover de inzet van natuurlijke vijanden.

Communicatie belangrijk

De eikenprocessierups is waarschijnlijk nog lang niet klaar met zijn opmars, maar ook bij de bestrijding is nog een lange weg te gaan. Twee conclusies kunnen we wel uit de enquête trekken. Over het algemeen is de overlast die ervaren wordt beperkt. Daarnaast vinden veel mensen het belangrijk dat van de bestrijding geen andere insecten de dupe worden.

Terughoudend zijn met bestrijding

De gemeenten zijn nu aan zet. De resultaten uit de enquête sluiten aan bij het advies van De Vlinderstichting om terughoudend te zijn bij de bestrijding. Enerzijds in het belang van de biodiversiteit, anderzijds omdat er maar beperkt overlast wordt ervaren. Goede communicatie met de inwoners over de manier waarop de gemeente met de eikenprocessierups omgaat, is daarbij een belangrijke succesfactor.

Wat vindt De Vlinderstichting een goede aanpak?

De Vlinderstichting is voorstander van het stimuleren van de natuurlijke vijanden, zoals natuurvriendelijk beheer van bermen en groenstroken en het stimuleren van meer bloeiende planten. Ook moet meer onderzoek gedaan worden naar effecten van beheer en ook naar soortspecifieke bestrijdingsmethoden.

Verder lezen

beheer berm bestrijdingsmiddelen Eikenprocessierups gemeente