Nieuwsbericht

Geocachers aan de slag voor beschermde vlinders op Texel

donderdag 28 augustus 2014

Op zondag 31 augustus gaat een groep mensen aan de slag voor vlinders in de duinen van Texel. Er worden werkzaamheden gedaan die beschermde vlinders, die in dit gebied leven, ten goede komen. Het werk wordt gedaan tijdens een CITO-evenement, georganiseerd door Staatsbosbeheer en De Vlinderstichting.

Bericht uitgegeven door Staatsbosbeheer en De Vlinderstichting op donderdag 28 augustus 2014

Geocaching is een buitenactiviteit waarbij mensen met GPS op zoek gaan naar caches (schatten). Aangezien heel veel van die caches in de natuur verborgen liggen, doen geocachers graag iets terug voor de natuur. Hiervoor zijn speciale activiteiten, CITO-events genoemd. Dat staat voor Cache In, Trash Out. Het kan betekenen dat men gezamenlijk zwerfafval uit een bosgebied haalt, maar ook andere werkzaamheden zijn mogelijk.

Maatregelen voor natuur

Op 31 augustus gaat er een groep aan de slag in de Eierlandse duinen. In dit gebied komen veel bijzondere vlinders voor. Erik van der Spek, boswachter van de Eierlandse duinen: “Het hoofddoel van de dag is handmatig plaggen (de bovenlaag van de bodem afschrapen), om stukjes te maken waar het zand weer gaat stuiven. We doen dit voor 3 soorten parelmoervlinders en kommavlinder, graafbijen en graafwespen. We zijn trots op ons gebied en verheugd dat er een groep vrijwilligers aan de slag gaat!“
Kars Veling, projectleider bij De Vlinderstichting, beaamt dit: “Veel vlindersoorten zijn de laatste tientallen jaren hard achteruit gegaan en de Eierlandse duinen zijn een belangrijk leefgebied voor vlinders. Daarom is het nodig maatregelen te nemen, zodat de vlinders behouden blijven.”

Onder begeleiding van Staatsbosbeheer en een expert van De Vlinderstichting gaat de groep ‘plaggen’ (de bovenste laag van de bodem afschrapen), zodat er in deze duinen weer wat verstuiving kan optreden. De duinnatuur heeft enige verjonging door verstuiving nodig om alle soorten die er thuishoren een plaats te geven. In het voedselarme duin groeien ook met de beperkte hoeveelheid extra stikstof die in de Texelse lucht zit grassen zo goed dat typische duinplanten minder kans krijgen. Er zijn dan bijvoorbeeld minder duinviooltjes, voedsel voor de rupsen van de parelmoervlinders of kale plekken waar graafbijen kunnen nestelen. Dankzij de werkzaamheden ontstaat ruimte voor planten waar vlinders van leven.

De Vlinderstichting organiseert in 2014-2015 op tenminste tien verschillende plekken in Nederland een CITO-event waarbij de geocachers aan het werk gaan voor vlinders en libellen. Alle activiteiten worden gepubliceerd op www.geocaching.com onder de naam vlinder-team. Het project is mede mogelijk gemaakt door het Prins Bernhard Cultuurfonds.

geocachers Staatsbosbeheer Vlinderstichting vrijwilligers