Nieuwsbericht

Handen uit de mouwen voor Idylle

vrijdag 28 maart 2014

Gesteund door de Nationale Postcode Loterij is De Vlinderstichting, samen met de Nederlandse Bijenhoudersvereniging, bezig bloemrijke plekken te creëren verspreid over het land. Soms gebeurt dat door een ander beheer, maar vaak is het een kwestie van zaaien en planten.

Vanmiddag is bij de Schaapskooi Ottoland in de Alblasserwaard en bij de Notenhoeve, hard gewerkt aan de idylle daar. Hier gaat het om een project ‘Stepping stones Ottoland’. Niet een groot stuk dat bloemrijk wordt, maar stapstenen. Een hennepakker, slootkanten en boerenerven gaan daar samen zorgen voor een prima leefgebied voor vlinders, bijen en mensen. Samen met schoolkinderen uit het dorp en omwonenden zijn struiken aangeplant en wilgen in de grond gezet.

Later dit voorjaar zullen er oeverplanten als kattenstaart, koninginnenkruid en harig wilgenroosje worden geplant langs de slootkanten en op andere plekken worden deze en andere soorten ingezaaid. Mede dankzij het heerlijke weer was het een heerlijke en succesvolle middag, want alles is nu de grond in. Als dank kregen de kinderen die meewerkten een vlinderzoekkaart en een heel aantal heeft al beloofd dat ze komend weekend extra op vlinders zullen letten. En niet alleen op de vlinders, maar ze zullen ook in de gaten houden of de aangeplante struiken niet uitdrogen en zo nodig zullen ze weer met emmers aan de slag gaan en ze water geven.

Ook dit wordt een schitterende idylle: bloemen voor vlinders, bijen en mensen!

Idylle NationalePostcodeLoterij NBV vrijwilligers