Nieuwsbericht

Idylles langs de grachten: bloemen voor vlinders, bijen en mensen

maandag 15 juli 2019

Op verschillende plekken in Amsterdam hebben kademuren het einde van hun levensduur bereikt. Als tijdelijke maatregel zijn calamiteitenkades aangelegd. Op deze kale zandlichamen zijn inheemse bloemen ingezaaid, zodat de kades, die er een aantal jaren zullen liggen, voedsel leveren voor vlinders en bijen. Bovendien maakt het de grachten nog aantrekkelijker voor mensen.

Op het welkomstbord wordt ook in het Engels uitgelegd wat een idylle is Op het welkomstbord wordt ook in het Engels uitgelegd wat een idylle is

Veel van de kademuren in Amsterdam zijn gebouwd in een tijd dat de belasting, bijvoorbeeld door verkeer, een stuk minder zwaar was. Bovendien hebben sommige kademuren het einde van hun levensduur bereikt. Zo nodig neemt de gemeente preventief maatregelen om een kade te ontlasten of te verstevigen, bijvoorbeeld door een tijdelijke damwand voor een kademuur te plaatsen en de ruimte daartussen op te vullen met zand. Dit vermindert de druk op de kade.

Van de nood een deugd

De gemeente monitort zo’n gestabiliseerde kade minimale twee jaar lang. Pas daarna wordt gestart met de bouw van een nieuwe kademuur. Om te voorkomen dat omwonenden twee jaar lang op een kale zandvlakte uitkijken, is het zand in samenwerking met De Vlinderstichting ingezaaid met inheemse bloemen. Zo wordt van de nood een deugd gemaakt. Samen met de Cruydt-Hoeck is gekeken welke planten hier zouden kunnen worden gezaaid. De kades bestaan uit schraal zand en lang niet iedere plant kan daarop groeien. Vorig jaar, toen de eerste vier kades zijn ingezaaid, was ook nog eens extreem droog.

Goed aangeslagen

De hoge gele teunisbloemen vormen een van de opvallendste bloeiers in de idylles langs de grachten De hoge gele teunisbloemen vormen een van de opvallendste bloeiers in de idylles langs de grachten

Deze zomer staan de meeste van deze idylles langs de grachten er mooi kleurig bij. Een aantal van de ingezaaide soorten is enorm goed aangeslagen. De prachtige gele teunisbloemen trekken de aandacht op de idylles langs de Gelderse kade en de Singel. In de idylle langs de Da Costakade is wikke enorm gaan groeien.

Meer hommels, bijen en vlinders

Zelfs de idylles middenin het centrum van Amsterdam, blijken hommels, solitaire bijen en vlinders aan te trekken. De komende weken komen de zomervlinders tevoorschijn zoals dagpauwoog en distelvlinder. Misschien dat er zelfs ook graslandvlinders als kleine vuurvlinder en icarusblauwtje zullen verschijnen. Amsterdam is begonnen met de grootschalige aanpak van de bruggen en kademuren dus de verwachting is dat er komende jaren meer kademuren verstevigd worden. Dat levert weer extra mogelijkheden op voor idylles. Samen vormen zij steeds meer kleurige, bloemrijke linten in de stad!

Zo je je maar; ook midden in de stad kan je biodiversiteit vergroten. Als je maar creatief bent, kansen ziet en die ook grijpt.

Nederland idylleland

De Vlinderstichting heeft met steun van de Nationale Postcodeloterij overal in het land idylles aangelegd. Er zijn er al meer dan vijftig en er komen er steeds meer bij. Het zijn bloemrijke plekken voor vlinders, bijen en mensen.. Dat is hard nodig, want vlinders en bijen vinden steeds minder voedsel omdat er minder bloeiende planten zijn.

Meer lezen over idylles

Amsterdam Bijen bloemen Idylle mensen