Nieuwsbericht

IJkcentrum vergelijkt biodiversiteit

woensdag 26 mei 2021

Op donderdag 20 mei is het IJkcentrum voor de bodem geopend. Dat gaat inzicht geven in wat een bodem tot een goede bodem maakt. Er worden standaarden ontwikkeld waarmee bodemmonsters vergeleken (geijkt) kunnen worden. Op grond van de ijkresultaten worden adviezen gegeven voor duurzame bodemverbeteringen.

Er is al veel kennis beschikbaar over de eigenschappen die een goede bodem heeft. We weten waar de fysische eigenschappen (bodemstructuur, afslibbaarheid, verdichtingsgevoeligheid) en chemische (organische stofgehalte, bodemvruchtbaarheid, chemische verontreiniging) eigenschappen aan moeten voldoen. Maar de kennis van de biologische bodemeigenschappen van een goede bodem is er veel minder. Het IJkcentrum voor de bodem gaat kennis van het bodemleven verzamelen en beschikbaar maken voor gebruikers. Het centrum helpt ook gebruikers bij het vergelijken met referenties en adviseert over methoden waarmee de bodembiodiversiteit kan worden bevorderd.

Onder het maaiveld

Het IJkcentrum voor de bodem is onderdeel van het Centrum voor Bodemecologie, een samenwerking tussen het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW) en Wageningen UR en is opgezet binnen het project ‘Onder het Maaiveld’ Dit project is een samenwerking van NIOO-KNAW en Centrum voor Bodemecologie met IUCN-Nederland en De Vlinderstichting, mogelijk gemaakt door de Nationale Postcodeloterij. Samen werken deze organisaties aan een structurele verandering in de omgang met onze waardevolle bodem. Het doel is het bodemleven in Nederland te herstellen, als basis voor een gezonde natuur en een gezonde maatschappij. Ook de Bodemdierendagen horen hier sinds 2020 bij.

De digitale rondleiding en de andere onderdelen van het programma van de opening op 20 mei zijn hier terug te kijken.

Biodiversiteit IJkcentrum OnderHetMaaiveld