Nieuwsbericht

Interlife: leren van elkaars projecten

woensdag 17 december 2014

Op 9 en 10 december waren projectleiders en –medewerkers van diverse Life+ projecten uit de Benelux, Frankrijk en Duitsland bij elkaar in Luxemburg. De bedoeling van deze bijeenkomst was uitwisseling van kennis en ervaring. Ook medewerkers van De Vlinderstichting waren aanwezig.

Elk Life+ project is bezig met natuurherstel, met aankoop en/of beheer van terreinen, met communicatie en andere zaken. Tijdens deze tweedaagse was er volop gelegenheid om met betrokkenen van andere projecten van gedachten te wisselen. Er waren presentaties waarbij een aantal facetten van de diverse projecten werden toegelicht en via een tweetal excursies kon iedereen ook een project en de impact ervan zelf bekijken.

Ook het project Blues in the Marshes kwam aan bod. Irma Wynhoff, van De Vlinderstichting, vertelde over dit grote project en wat er allemaal bij kwam kijken. Ook andere betrokkenen bij ‘Blues’, zoals medewerkers van Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en Waterschap Aa en Maas waren aanwezig. Het waren boeiende en leerzame dagen en de opgedane kennis komt zeker van pas tijdens de komende jaren.

BluesInTheMarshes IrmaWynhoff