Nieuwsbericht

Jurtko en Joke Boerma uit Rottum (Gr) gekozen tot Bovenstebeste Bermbeheerder 2024

vrijdag 21 juni 2024

Jurtko Boerma en Joke Hellenberg-Boerma beheren al jaren een deel van de berm langs het Boterdiep tussen Doodstil en Rottum. Het publiek heeft hen nu uitgeroepen tot Bovenstebeste Bermbeheerder 2024.

Paarse morgenster langs het Cerespad. Foto: Hilde van Heuveln Paarse morgenster langs het Cerespad. Foto: Hilde van Heuveln

Akkerbouwbedrijf Elswerd van de familie Boerma ligt op de historische gronden van het Groninger Hogeland in Rottum. Het verwerken van organische reststromen is een belangrijk thema in hun bedrijfsvoering. Een andere pijler vormen de ‘natuurlijke barrières’: hoe kan je bermen en akkerranden zo goed mogelijk benutten, waardoor jouw bedrijf, maar ook ander leven daar voordeel van heeft?

Joke Hellenberg-Boerma vertelt: “Onze boerderij ligt op het Hoogeland in Noord-Groningen aan het Boterdiep, een oude waterweg met een lange geschiedenis. Tussen de boerderij en het Boterdiep lag een verwaarloosde trekweg, een karrespoor. Wij noemen dat het ‘Cerespad’. Die naam komt van de oude steenfabriek Ceres, twee kilometer verderop. Het land is hier heel wijds en open. Oude paden houden de verbindingen in stand. Voor planten en dieren, maar ook voor mensen. Dus toen de gemeente in 2006 een verhard fietspad van 3,5 km aanlegde op het oude trekpad en daarbij de berm 'netjes' wilde gaan onderhouden, kwamen wij samen met onze buurman van de steenfabriek, Bert Lanjouw, met een beter plan. Met elkaar hebben we het beheer overgenomen van de gemeente. Wij maaien de berm als de bloemen goed zaad gezet hebben en voeren het maaisel af naar de boerderij, waar we er mooie compost van maken. Zo houden we de kringloop lekker kort! Daarbij blijft de bermbiotoop erg geschikt voor bloeiende inheemse planten en insecten.

Jurylid Dick Oosthoek: “Veel mensen nemen het heft in eigen hand en maaien hun strookje groen plat. Deze akkerbouwers laten zien dat het ook anders kan. Ruimte laten voor de natuur en hier een handje bij helpen.”

De tweede plek was voor het maaiteam van gemeente Leeuwarden. De overige kandidaten waren Cris Stroe (gemeente Rotterdam), gemeente Apeldoorn en gemeente Leudal. Titia Wolterbeek, directeur van De Vlinderstichting: "De vijf genomineerden zijn ieder op hun eigen manier bezig met ecologisch bermbeheer dat goed is voor de biodiversiteit. Maar er kan er maar eentje de beste zijn en dat zijn dit jaar  dus Jurtko en Joke Boerma. Een heel mooi voorbeeld van hoe boeren kunnen bijdragen aan de biodiversiteit in landelijke gebied."

Bloemrijke bermen zijn niet alleen mooi om te zien, maar ook leefgebied voor talloze planten en dieren. De Vlinderstichting bevordert daarom bloemrijke bermen, door opdrachtgevers (gemeenten, provincies en waterschappen) en opdrachtnemers (aannemers, groenbedrijven) aan te zetten tot insectvriendelijk beheer. Daarom is het certificaat Kleurkeur in het leven geroepen voor ecologisch beheer van bermen en groenstroken. En de prijs voor de Bovenstebeste Bermbeheeerder wordt elke twee jaar uitgereikt door De Vlinderstichting, in samenwerking met Stichting Groenkeur. De jury bestond dit jaar uit Dick Oosthoek (Stichting Groenkeur), Jaap Mekel (Bovenstebeste Bermbeheerder 2022), Margriet Rouhof (Tennet) en Anthonie Stip (De Vlinderstichting).

Kleurkeur voor biodiversiteit in bermen en watergangen

Kleurkeur staat voor goed maaibeheer van bermen en watergangen. Met Kleurkeur kunnen opdrachtgevers en aannemers zich voorbereiden op een nieuwe standaard voor ecologisch beheer. Kleurkeur is ontwikkeld door De Vlinderstichting en Stichting Groenkeur.

Lees verder

2024 Bermen Biodiversiteit BovensteBesteBermbeheerder Groenkeur JurtkoBoerma Kleurkeur