Nieuwsbericht

Kennisdag: graslandbeheer voor insecten

vrijdag 26 juni 2015

Op 21 augustus organiseert natuurbeheerder It Fryske Gea samen met De Vlinderstichting een kennisdag over graslandbeheer voor insecten. De Vlinderstichting zal op deze dag kennis en expertise inbrengen.

Graslanden beheren is een hele kunst. Niet alleen met spaanse ruiter of moerasrolklaver, ook met weidevogels wil je als beheerder rekening houden. De laatste tijd is er steeds meer aandacht voor insecten in het graslandbeheer. En terecht, want veel soorten staan onder druk. Maken insecten de beheerpraktijk alleen maar lastiger? En hoe pak je beheer voor insecten überhaupt aan? Op welke soortgroepen moet je je richten? Het zijn levendige vragen uit de beheerpraktijk.

Deze kennisdag ‘Graslandbeheer voor insecten – hoe pak je dat aan?’ gaat in op zulke vragen. Insecten geven de graslanden niet alleen meer kleur, ze zijn ook van belang voor andere natuurwaarden. Bijvoorbeeld omdat planten bestuiven of dienen als voedsel voor andere fauna. Maar hoe vergroten we de overlevingskansen voor ei, rups, pop en volwassen insect, tussen maaigeweld en andere werkzaamheden in?

Door kennis en ervaringen uit te wisselen, krijgen beheerders mogelijkheid om bij te dragen aan de bescherming van graslandinsecten. In de ochtend komen een aantal veelbelovende beheerexperimenten aan bod. ’s Middags bekijken we in het veld hoe dat eruit ziet, onder leiding van beheerders van It Fryske Gea en een aantal experts.

Deze dag is speciaal bedoeld voor natuurbeheerders die graslanden beheren en wordt mede mogelijk gemaakt door VBNE (Vereniging van Bos- en Natuureigenaren).
De kennisdag op vrijdag 21 augustus duurt van 10-16 uur en wordt gehouden in Bezoekerscentrum Nationaal Park De Alde Feanen, Koaidyk 8 te Earnewâld. Deelname is kosteloos en voor een lunch wordt gezorgd. 

beheer Friesland graslanden