Nieuwsbericht

Kroondomein Het Loo: een paradijs voor boerenlandvlinders?

woensdag 1 maart 2017

Hoe gaat het op het grootste landgoed van Nederland eigenlijk met de zogenaamde boerenlandvlinders, die het overal in ons land moeilijk hebben?

Kroondomein Het Loo
Kroondomein Het Loo is een koninklijk landgoed van meer dan tienduizend hectare. Hier bevinden zich slot Het Oude Loo en het imposante zeventiende eeuwse Paleis Het Loo, omringd door het paleispark en uitgestrekte bossen en heidevelden. Kroondomein Het Loo is het grootste aaneengesloten landgoed in Nederland en kenmerkt zich door een rijke cultuurhistorie, grote biologische diversiteit en veel landschapsschoon.

Boerenlandvlinders gaan achteruit
Boerenlandvlinders staan in ons land al jaren onder druk. Door de intensieve bewerking op steeds grotere monotone percelen is veel kleur uit het boerenland verdwenen. Subsidies voor agrarisch natuurbeheer zijn een stimulans voor boeren om iets voor de natuur te doen op hun land. Ook Kroondomein Het Loo heeft verschillende agrarische percelen en wil deze op een natuurvriendelijke manier beheren.

Bloeiende graslanden
Tot nu toe is het nog niet goed gelukt om de graslanden aantrekkelijk te maken voor vlinders. Tijd om het roer om te gooien. Verschillende percelen zijn ingezaaid met een inheems bloemenmengsel en op andere percelen gaat Kroondomein Het Loo experimenteren met verschillende zaadmengsels, grondbewerkingen en vormen van beheer. En dat allemaal met als doel dat er meer bloeiende en zaaddragende soorten, meer structuur en kleur en meer variatie komt.

Vrijwilligers gezocht
Graag willen we bijhouden wat het effect van deze maatregelen is op de boerenlandvlinders op Kroondomein Het Loo. Wilt u bijdragen aan dit onderzoek? Dat kan door een vlinderroute te gaan tellen in de buurt van Gortel, Niersen, Wiesel of Uddel. Voelt u daar wat voor? Neem dan contact op met Gerdien Bos.

AgrarischNatuurbeheer Boerenlandvlinders HetLoo