Nieuwsbericht

Landelijke dag 2013: druk, stimulerend en gezellig

maandag 4 maart 2013

Het was buitengewoon druk in de Junushoff afgelopen zaterdag. Meer dan zeshonderd vlinderliefhebbers hadden zich verzameld voor de Landelijke Vlinderdag 2013. Het thema dit jaar was vlinders en libellen in de schijnwerper.

De Landelijkedag begon heel bijzonder met een prachtig filmpje van Annette van Berkel. In vertraagde beelden zag je blauwtjes, dikkopjes en kleine ijsvogelvlinders zweven. Helemaal spectaculair waren de beelden van de honderden blauwtjes die zich verzamelden en in een dwarrelende wolk opvlogen. Na de opening van directeur Titia Wolterbeek, die liet zien aan welke politici en bestuurders ze het afgelopen jaar vlinderfoto’s had overhandigd, ging Kars Veling met zevenmijlslaarzen door de dertig jaar dat De Vlinderstichting bestaat. Er waren ‘ups’ en ‘downs’ in al die jaren, soorten die verdwenen en soorten die kwamen. Nog steeds blijkt De Vlinderstichting belangrijk, want over het geheel genomen zien we nog steeds een achteruitgang van de vlinders.

Michiel Wallis de Vries, afgelopen jaar aangesteld als bijzonder hoogleraar aan de Wageningen Universiteit, gaf een kijkje in de keuken. Hij ging in op de oorzaken van de achteruitgang en liet zien op welke manier we de achteruitgang tegen kunnen gaan. Dit werd concreet gemaakt in de voordracht van Albert Vliegenthart die over de kleine heivlinder vertelde, een van de zeldzaamste vlinders uit ons land. Binnenkort gaan meer dan honderd mensen aan de slag op het Kootwijkerzand, de laatste plek waar de kleine heivlinder nog voorkomt. Daarna nam Ties Huigens het stokje over en zette de nachtvlinders in de schijnwerper. Steeds meer mensen houden zich bezig met nachtvlinders en het wordt steeds duidelijker dat ook deze groep onder druk staat. In het boekje ‘Nachtvlinders belicht’ staat een voorstel voor een Rode Lijst en bijna twee derde van alle soorten is ernstig bedreigd tot gevoelig. Dit boekje werd gepresenteerd en het eerste exemplaar werd aangeboden aan Hans Dorrestijn, die ook het voorwoord heeft geschreven en dit voorlas in de zaal.

Na de boekpresentatie was er nog een officiële gelegenheid. Janine Abbring en Joost Huizing van Vara’s Vroege Vogels waren te gast en verrichten de officiële opening van de Vlinderverkiezing die de komende twee maanden wordt gehouden. Iedereen kan stemmen op zijn of haar favoriete drie vlinders. In de pauze waren er weer erg veel stands te bezoeken en ook veel andere vlinderliefhebbers te spreken. Hoewel er flink tijd was ingeruimd bleek de pauze voor sommigen nog te kort. Maar er was nog een boeiend programma, met film en presentaties van Wim Veraghtert, van natuurpunt in Vlaanderen over de nachtvlinders bij onze zuiderburen. In een mooi betoog liet hij zien dat ook daar de belangstelling enorm toeneemt en er steeds meer kennis over nachtvlinders komt. Ineke Radstaat vertelde over de tuinvlindertelling en gaf aan dat we het hele jaar door tuinvlinders kunnen tellen en doorgeven en ons niet hoeven te beperken tot het tuinvlinderweekend.

Na een intermezzo met gedichten, zang en muziek van ‘Vlinderwerk’ kwamen de libellen aan de orde. René Manger liet een film zien over het uitsluipen van een plasrombout en vertelde over het onderzoeksproject naar variabele en azuurwaterjuffer. De laatste inhoudelijke bijdrage bestond uit de uitslag van de fotowedstrijd ‘Nachtvlinders in de schijnwerper’. Er waren erg veel mooie foto’s aangeleverd en de jury, van ‘Bugs in the Picture’ had haar handen vol aan de beoordeling. Uiteindelijk waren er twintig kanshebbende foto's overgebleven, die de komende tijd in het tijdschrift vlinders te zien zullen zijn. De Top 6 werd kort toegelicht door Hans Smid namens de jury. Na nog een bijdrage van ‘Vlinderwerk’ sloot Titia Wolterbeek het officiële gedeelte af en kon men nog onder het genot van een drankje en hapje napraten over deze boeiende en zeer drukke Vlinder- en libellendag.

Presentaties

De presentaties van de sprekers kunt u hier downloaden.

De Vlinderstichting 30 jaar - Kars Veling

Vlinderonderzoek in Nederland - Michiel Wallis de Vries

Kleine heivlinder - Albert Vliegenthart

Nachtvlinders kijken in Vlaanderen - Wim Veraghtert

Een heel jaar tuinvlinders tellen - Ineke Radstaat

Libellen in de schijnwerper - Rene Manger

Nachtvlinders in de schijnwerpers - Ties Huigens

2013 LandelijkeDag NachtvlindersInDeSchijnwerpers