Nieuwsbericht

Landelijke dag weer geslaagd

maandag 6 maart 2017

Meer dan vijfhonderd mensen waren op 4 maart naar Wageningen gekomen om de Landelijke Dag van De Vlinderstichting bij te wonen. Zij genoten van het gevarieerde programma.

De opening was de eerste van drie films van Annette van Berkel, met fraaie beelden van zuidelijke soorten.

Nadat directeur Titia Wolterbeek iedereen had welkom geheten vertelde zij in het kort iets over het beleid van De Vlinderstichting. Daarna volgen drie lezingen in het kader van het thema 'Een klimaat voor vlinders en libellen'.

Michiel Wallis de Vries beet het spits af. Hij legde uit dat de klimaatverandering slechter uitpakt voor warmteminnende soorten voor koudeminnende. Het wordt nog een hele opgave om Nederland ook voor vlinders klimaatbestendig te maken.

Vervolgens vertelde Tim Termaat wat het klimaat voor gevolgen heeft voor libellen.

Uit Vlaanderen kwam Marc Herremans met een lezing over de invloed van het weer op vlinders. Erg interessant was het verband dat hij aantoonde tussen het optreden van fikse hagelbuien op het voorkomen van vlinders.

Daarna was het tijd voor de nieuwe quiz onder leiding van Anthonie Stip. Een tiental vragen, uiteenlopend van 'Is deze libel beschermd' tot 'Hoeveel Facebook-volgers heeft De Vlinderstichting' werden door zo'n 160 mensen via een multiple choice-systeem op hun smartphone beantwoord. Harm Albert was de winnaar.

Vervolgens legde de Ruben Meert uit hoe je met hamer en beitel op de meest onverwachte plekken rupsen van nachtvlinders kunt ontdekken. Onder andere enkele wespvlinders bleken daardoor een bredere verspreiding hebben dan werd aangenomen.

Na een film over de waarde van klimop voor vlinders gaf Wilfred Alblas een aantal redenen om in Drenthe op vakantie te gaan. En passant prees hij de pas verschenen atlas 'Dagvlinders in Drenthe' zo goed aan, dat deze aan het eind van de dag uitverkocht was.
Titia Wolterbeek maakte van zijn aanwezigheid op het podium gebruik om Wilfred Alblas, sinds kort directeur van het Limburgs Landschap, het eerste exemplaar van de Vlinderstand 2017 aan te bieden.

Ineke Radstaat legde uit dat het maken van een nieuwe website voor De Vlinderstichting heel wat voeten in de aarde heeft. Zeker als je meteen alle websites van de stichting wilt integreren. Maar 15 april is hij on line, beloofde ze.

Ingeleid door een film liet Kars Veling zien wat het project Idylle (bloemen voor vlinders, bij en mensen) dat wij dankzij de Nationale PostcodeLoterij de afgelopen vier jaar konden uitvoeren, heeft opgeleverd. Het einde van het project betekent niet dat er geen idylles meer bijkomen. 'Iedere gemeente een eigen idylle' is nu het devies'.

Jurriën van Deijk legt uit dat ook nachtvlinders gevoelig zijn voor klimaatverandering.
De laatste lezing kwam terug op het thema Klimaat. De nieuwe nachtvlinderspecialist Jurriën van Deijk vertelde over het verband tussen klimaatverandering en nachtvlinders.

Uitgebreidere samenvatting van de lezingen (wordt nog aangevuld).

Even na vieren werd de geslaagde dag afgesloten en konden de kelen worden gesmeerd met een gezellige borrel. Afspraak voor volgend jaar op 3 maart!

2017 LandelijkeDag