Nieuwsbericht

Langzaam uitdoven: de argusvlinder kan het

maandag 7 juni 2021

De ooit wijdverspreide argusvlinder is nog maar op tientallen plekken in Nederland gezien. Dat is de uitkomst van de landelijke telling van deze boerenlandvlinder, georganiseerd door De Vlinderstichting en Waarneming.nl van 28 tot en met 30 mei dit jaar. Aan deze achtste telling op rij deden tientallen mensen mee.

De argusvlinder was begin jaren 1990 heel gewoon en overal in het land aan te treffen. Nu resteert nog maar ongeveer één procent van de aantallen argusvlinders van destijds. Er zijn maar weinig vlindersoorten die zo sterk in aantal zijn afgenomen als de argusvlinder. Alle reden om te willen weten waar deze vlindersoort nog wél voorkomt. Daarom wordt sinds 2014 een landelijk telweekend gehouden, georganiseerd door De Vlinderstichting en Waarneming.nl. De kennis die dit oplevert maakt het mogelijk om de argusvlinder gericht te beschermen. Door het koele en natte voorjaar vond de telling dit jaar twee weken later plaats dan in de afgelopen jaren. De telomstandigheden waren goed: vrij zonnig weer, weinig wind en temperaturen die opliepen tot ruim twintig graden op zondag. In 67 kilometerhokken werd een telling uitgevoerd waar geen argusvlinders werden aangetroffen. Via Waarneming.nl werden 114 argusvlinders als losse waarneming ingevoerd in 79 kilometerhokken. Dat is vergelijkbaar met 2020. De meeste argusvlinders werden gezien in Zuid-Holland, Noord-Holland en Utrecht. In de Kennemerduinen en Amsterdamse Waterleidingduinen waren de aantallen het grootst. Zo werden er tien exemplaren waargenomen in een kilometerhok in de Waterleidingduinen. In Zuid-Limburg werd de argusvlinder op iets meer plekken gezien dan in eerdere jaren. Zo werden er bij ’t Rooth vier argusvlinders geteld, werd er één gezien bij de Zilverzandgroeve Steenberg bij Heerlen en waren er verschillende waarnemingen in het dal van de Jeker bij Maastricht en in de Meertensgroeve bij Vilt. Buiten de veenweidegebieden van Holland en Utrecht waren er waarnemingen bij Rouwveen, op Terschelling, bij Franeker, Harlingen en Makkum, bij Haarsteeg (NB), Oudemolen in West-Brabant, Wissenkerke (ZL), het Verdronken Land van Saeftinge en ’s Gravendeel.

De argusvlinder is prima gecamoufleerd op een betonnen muurtje. De argusvlinder is prima gecamoufleerd op een betonnen muurtje.

Argusvlinders vliegen dit jaar opmerkelijk later dan de afgelopen jaren. In de jaren '80 en '90 was het vrij gebruikelijk dat de eerste generatie van de argusvlinder begin juni piekte. In de afgelopen tien jaar lag deze piek meestal in de tweede helft van mei. Het is afwachten wat het koele en vochtige voorjaar doet voor argusvlinders. In juli/augustus vliegt een tweede generatie. Hopelijk profiteren de rupsen van het groeizame weer van dit moment en kunnen we komende zomer de argusvlinder weer op tal van plaatsen ontmoeten.

We bedanken alle waarnemers en tellers hartelijk voor hun inspanningen om de actuele verspreiding van de argusvlinder in ons land in kaart te brengen. De resultaten worden gebruikt voor de bescherming van deze boerenlandvlinder, zoals aangepast maaibeheer en het maken van geschikt voortplantingsbiotoop.

Argusvlinder Argusvlindertelling waarneming