Nieuwsbericht

Loretta Schrijver opent eerste 'idylle'

dinsdag 17 september 2013

Vanmiddag heeft Loretta Schrijver de ‘idylle’ Hof van Puccini in Tilburg geopend. Een braakliggend terreintje middenin een woonwijk is omgetoverd tot een bloemrijk grasland. Daar zullen bijen, hommels en vooral vlinders zich gaan thuisvoelen. Dit is de eerste idylle die met steun van de Nationale Postcodeloterij door De Vlinderstichting en Nederlandse Bijenhoudersvereniging is ontwikkeld.

Loretta Schrijver opende de idylle samen met vertegenwoordigers van gemeente, De Vlinderstichting en de NBV en Van Helvoirt Groenprojecten. Flink wat buurtbewoners waren afgekomen op de feestelijke opening van ‘hun’ idylle. Na de onthulling van het informatiebord werden de meegebrachte koolwitjes door de buurtkinderen losgelaten.
Bekijk het filmpje, opgenomen door Koffietijd

Genieten van groen

In mei werd dit terrein met hulp van kinderen uit de buurt ingezaaid.Het is vrijgekomen na de sloop van industrie in de woonwijk en lag al tien jaar braak. De nieuwbouw is uitgesteld en er is nu ruimte gecreëerd voor een volkstuincomplex, de idylle en een weide. Hier kunnen bewoners van de wijk de komende jaren elkaar ontmoeten en genieten van bloemen, vlinders en bijen.
De idylle ligt in de wijk Stokhasselt in Tilburg. Deze krijgt een forse opknapbeurt en het groen speelt daarin een belangrijke rol. Door de inrichting en het beheer van het groen aan te passen, wil men de wijk veel aantrekkelijker maken. Naast de idylle zullen er ook moestuintjes worden aangelegd waar de wijkbewoners hun eigen groente kunnen verbouwen, omringd door de vele vlinders en bijen vanuit de bloemenweide.

Madame Butterfly

De componist Puccini, naar wie de hof is genoemd, heeft een prachtige opera geschreven: Madame Butterfly. Wat zou het mooi zijn als volgend jaar deze opera kan worden uitgevoerd naast de bloemenweide en tussen de ‘butterflies’!

Nog meer idylles

Doel van de idylles is Nederland weer bloemrijk te maken. Percelen in het buitengebied, variërend tussen een halve en twee hectare, worden ingezaaid met inheemse bloemenmengsels. Er komen stroken met wilde planten waarlangs vlinders zich kunnen verplaatsen. Zo ontstaat bijvoorbeeld in bredere wegbermen en langs fietspaden leefgebied voor vlinders, maar ook voedselrijke plekken voor bijen.
De Vlinderstichting heeft al meer dan honderd aanvragen binnen. Goede locaties die aan de voorwaarden voldoen, kunnen nog steeds worden voorgedragen. Mogelijk dat er dan in de komende jaren een idylle aangelegd kan worden. Kijk hier voor meer informatie en de voorwaarden.

Koffietijd

In het programma Koffietijd waren beelden te zien van de opening. Ook spreekt Loretta Schrijver in de studio met Vlinderstichtingmedewerkster Ineke Radstaat over het project Idylle.

Bekijk de uitzending van Koffietijd

Idylle InekeRadstaat LorettaSchrijver NationalePostcodeLoterij TitiaWolterbeek