Nieuwsbericht

Maaien voor meer planten en dieren

maandag 17 april 2023

Bermen en groenstroken beslaan een enorme oppervlakte in ons land. En terwijl veel gebieden een productiefunctie hebben en daarom intensief worden beheerd, zijn er in bermen en groenstroken veel meer kansen om planten, dieren en biodiversiteit, te bevorderen. Deze mogelijkheden staan centraal op de kennisdag Ecologisch bermbeheer die op 19 april wordt gehouden in Eindhoven.

We zien de laatste jaren een toename van de belangstelling voor ecologisch beheer van de openbare ruimte. Dat komt natuurlijk ook omdat duidelijk is dat we te maken hebben met een biodiversiteitscrisis en met insectensterfte. In gemeenteraden en in Gedeputeerde Staten wordt steeds vaker aangedrongen op maatregelen. Gemeenten en provincies hebben enorm veel bermen en groenstroken in beheer en kunnen dus echt het verschil maken. Dat gaat niet van het ene moment op het andere, want er komt veel bij kijken. Een omschakeling van beheer heeft consequenties voor de betrokken ambtenaren en de aannemers die de werkzaamheden uitvoeren, maar zeker ook voor de inwoners en gebruikers van dat groen. Communicatie is dan ook enorm belangrijk, naar de bewoners, maar zeker ook naar de uitvoerders van het beheer. Binnen Kleurkeur zijn inmiddels meer dan 1900 medewerkers van loonbedrijven, aannemers en opdrachtgevers gecertificeerd.

Als gazon minder vaak gemaaid wordt, zien we direct allerlei bloemen in bloei komen (Bron: Kars Veling) Als gazon minder vaak gemaaid wordt, zien we direct allerlei bloemen in bloei komen (Bron: Kars Veling)

Komende woensdag 19 april komen velen naar de Kennisdag Ecologisch Bermbeheer. Hier zal verder worden ingezoomd op een aantal onderdelen van het groenbeheer waarbij meer rekening wordt gehouden met de natuurwaarden. Vanuit verschillende invalshoeken wordt ingegaan op deze vraag. Zo gaat de gemeente Eindhoven in op hun maaibeheer vanuit een praktisch oogpunt. Zowel de goede als de minder geslaagde zaken komen aan bod, want uiteraard gaat niet alles zoals je van tevoren denkt en hoopt. Maar juist die zaken zijn leerzaam voor anderen. Ook wordt gekeken welke effecten optreden als je gazons minder gaat maaien. In Zeeland zijn ze daar al een aantal jaren mee aan het experimenteren. Ook wordt er deze middag ingegaan op hoe je de ontwikkelingen goed kunt monitoren, zodat je ziet of je op de goede weg bent en waar je eventueel bij moet sturen. De nectarindex is daarvoor een handige tool. Tot slot kijken we naar de invloed van maaimethoden op de insectenfauna van bermen en groenstroken.

Aanmelden kan niet meer

Deze Kennisdag Ecologisch Bermbeheer vindt plaats op woensdag 19 april 2023, in het Evoluon te Eindhoven en staat in het teken van maaien. Hoe pak je dat nou eigenlijk aan, toekomstbestendig maaibeheer in de openbare ruimte? Deze bijeenkomst geldt als kennisdeling voor het behoud van een persoonscertificaat Kleurkeur.

Aanmelden is helaas niet meer mogelijk.

Kleurkeur voor ecologische bermbeheer

Kleurkeur staat voor goed maaibeheer van bermen en andere groenstroken. Met Kleurkeur kunnen opdrachtgevers en aannemers zich voorbereiden op een nieuwe standaard voor ecologisch bermbeheer. Kleurkeur is ontwikkeld door De Vlinderstichting en Stichting Groenkeur.

Lees verder

EcologischBermbeheer kennisdag Kleurkeur