Nieuwsbericht

Mini-symposium: Idylle: bloemen voor vlinders, bijen en mensen

vrijdag 23 september 2016

De afgelopen drie jaar zijn De Vlinderstichting en de NBV, gesteund door de Nationale Postcodeloterij, bezig geweest met het aanleggen van idylles. Dit zijn vaak grote, bloemrijke graslanden waar vlinders en bijen volop voedsel en voortplantingsmogelijkheden vinden, maar waar ook mensen van kunnen genieten. Er zijn idylles in het buitengebied, maar de meeste liggen in het stedelijk gebied.

Op 26 oktober wordt (werd) in de Reehorst in Ede een mini-symposium gehouden over het aanleggen van bloemrijke plekken.

Welke ervaringen zijn er opgedaan bij de aanleg en het beheer van de idylles? Wat ging er goed en wat ging er minder en wat hebben we ervan geleerd? De trekker van de idylle in Almelo zal vertellen over hun ervaringen en vanuit de Cruydt-Hoeck, leverancier van wilde bloemenzaden met veel ervaring in de ontwikkeling van bloemrijk grasland, zal een presentatie worden verzorgd met concrete en praktische aanbevelingen waar je op moet letten bij aanleg en onderhoud van bloemrijk grasland. Ook zal door een aantal sprekers worden ingegaan op hoe je in je beheer rekening houdt met de eisen die vlinders en bijen stellen aan hun leefomgeving en over hoe je omwonenden en andere betrokkenen erbij betrekt.

Deze middag is (was) bedoeld voor alle mensen betrokken bij het idylleproject, maar juist ook voor gemeenten en hoveniers die zelf de komende tijd aan de slag willen met bloemen voor vlinders, bijen en mensen en zo willen zorgen voor meer kleur en biodiversiteit in de stad.

 

Idylle symposium