Nieuwsbericht

Nachtvlinders op het Scharreveld

donderdag 15 augustus 2013

Eind juli zijn op het Scharreveld bij Westerbork nachtvlinders gevangen. Met wit licht en twee gespannen lakens werden de vlinders gelokt. Na bestudering zijn ze weer vrijgelaten. De vangst was een recordaantal nachtvlinders voor één nacht in Drenthe: totaal ruim 870 vlinders en 138 verschillende soorten.

Zelfs op de uitgestrekte heide van het Dwingelderveld zijn deze aantallen in één nacht nog nooit gehaald. Negen soorten staan landelijk als zeldzaam of zeer zeldzaam te boek. Bovendien gaat het om karakteristieke vlindersoorten van heiden en schrale graslanden met vaak bijzondere namen zoals moerasgoudvenstertje (61 exemplaren), geelpurperen spanner, veenheideuil, grauwe borstel, heideringelrups, geblokte zomervlinder en de zeer zeldzame, weinig mobiele, eikenblad. Ook Rode Lijst-soorten van moerassen zoals de geelbruine rietboorder en de pijlkruidspanner kwamen in beeld.

Veel van deze soorten zijn verdwenen in kleine heiderestanten maar weten zich goed op het Scharreveld te handhaven of zijn teruggekeerd. Door het afgraven en vernatten van voormalige landbouwgronden en herstel van nat heideterrein is hier voor deze soorten geschikt leefgebied ontstaan. Volgens onderzoeker Eef Arnolds is de grote variatie aan speciale nachtvlinders op het Scharreveld mede te danken aan het zorgvuldige beheer door Het Drentse Landschap.

(Bron: Stichting Het Drentse Landschap)

Zelf ook nachtvlinders kijken? Doe mee aan de Nationale Nachtvlindernacht op 6 september.

Drenthe Moerasgoudvenstertje Nachtvlinders NationaleNachtvlindernacht