Nieuwsbericht

Nieuwe Rode Lijst dagvlinders vastgesteld

vrijdag 1 maart 2019

Carola Schouten, Minister van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit heeft de nieuwe Rode Lijst Dagvlinders vastgesteld. Op deze lijst staat welke vlinders nu bedreigd zijn of in die categorie zouden kunnen komen. De Vlinderstichting heeft het basisrapport hiervoor gemaakt.

De keizersmantel wordt niet meer tot de bedreigde soorten gerekend. De keizersmantel wordt niet meer tot de bedreigde soorten gerekend.

Rode Lijsten worden elke tien jaar door het Rijk geactualiseerd en vastgesteld. Op zaterdag 2 maart 2019 presenteren De Vlinderstichting en het Ministerie van LNV de nieuwe Rode Lijst Dagvlinders tijdens de Landelijke Dag van De Vlinderstichting.

Volgens de Rode Lijst Dagvlinders 2019 zijn:

15 soorten verdwenen uit Nederland
12 ernstig bedreigd
10 bedreigd
7 kwetsbaar
3 gevoelig

Slechts 29 soorten (38%) zijn niet bedreigd.

2019 bescherming dagvlinders LandelijkeDag minister RodeLijst vlinders