Nieuwsbericht

Onderzoek naar drijfveren groene vrijwilligers

donderdag 19 oktober 2017

Groene vrijwilligers maken zich sterk voor hun omgeving en zijn onmisbaar voor natuur en natuurbeleving in Nederland. Maar wat drijft die vrijwilligers, en wat hebben ze nodig om met nog meer plezier en enthousiasme bezig te blijven? Daarvoor is een onderzoek door de Radboud Universiteit Nijmegen gestart waarvoor groene vrijwilligers gevraagd wordt een online enquête in te vullen.

De kracht van de groene vrijwilliger

Inmiddels is het belang van deze groep mensen steeds duidelijker in beeld, niet alleen bij natuurbeheerders, groene organisaties en lokale overheden, maar ook bij de landelijke politici. In maart is het manifest ‘De kracht van de groene vrijwilliger’ ondertekend en zijn activiteiten gestart om te zorgen dat die vrijwilligers op een goed manier hun werk kunnen doen en adequaat worden ondersteund.

Onderzoek

Gezamenlijk willen de partijen dat alle mensen (ongeacht levensfase, opleidingsniveau, culturele achtergrond of woonplaats) de mogelijkheid hebben om zich in te zetten voor hun leefomgeving. Dat is goed voor natuur en landschap én goed voor de mensen zelf. Maar wat drijft die vrijwilligers, en wat hebben ze nodig om met nog meer plezier en enthousiasme bezig te blijven? Daarvoor is door Radboud Universiteit Nijmegen een onderzoek gestart.

Activiteiten, motivaties en kansen

Veel natuurvrijwilligers zijn bezig met NME om kinderen enthousiast te maken voor de natuur (foto: Kars Veling) Veel natuurvrijwilligers zijn bezig met NME om kinderen enthousiast te maken voor de natuur (foto: Kars Veling)

Dit onderzoek wordt gedaan zodat de natuurorganisaties iedereen die zich vrijwillig inzet voor natuur en landschap zo goed mogelijk van dienst kunnen zijn. Een tweede belangrijke reden is dat zij met de uitkomsten van deze enquête op zoek gaan naar bestuurlijk draagvlak voor een nationaal programma om actieve vrijwilligers te kunnen blijven ondersteunen. Met de enquête moet in kaart gebracht worden wat groene vrijwilligers belangrijk vinden. Drie thema’s spelen daarbij een belangrijke rol: de activiteiten, de motivaties, en welke kansen en belemmeringen er ervaren worden.

Voor wie?

De vragenlijst is bedoeld voor groene vrijwilligers: iedereen die werk verzet in of voor de natuur zonder daarvoor betaald te worden. Het kan bijvoorbeeld gaan om het tellen van planten en dieren, het geven van excursies in het veld, of het uitvoeren van beheerwerkzaamheden of bestuurswerk. Het gaat hierbij zowel om groen vrijwilligerswerk via een organisatie, als burgerinitiatieven (zoals een natuurtuin in de wijk). Voor wie op de hoogte wil blijven van de resultaten: volg de sociale media van IVN, LandschappenNL of SoortenNL. 

Vul de vragenlijst in

vrijwilligers