Nieuwsbericht

Op zoek naar de aardbeivlinder

donderdag 30 maart 2023

Dagvlinders zijn geliefd. Ze zijn kleurrijk en komen ook in je tuin. Veel mensen kennen wel dagpauwoog, citroenvlinder en de ‘koolwitjes’. Maar niet alle dagvlinders zijn zo opvallend. De aardbeivlinder is een zeldzame soort die niet in tuinen zit, maar op enkele plekken in Nederland kun je die nog wel tegenkomen. Het is een voorjaarsvlinder, die zowel in natte als in droge gebieden kan leven.

De aardbeivlinder is een zeldzame en bedreigde soort van schrale omstandigheden (foto: Kars Veling) De aardbeivlinder is een zeldzame en bedreigde soort van schrale omstandigheden (foto: Kars Veling)

De aardbeivlinder is een voorjaarsvlinder en vanaf begin mei tot half juni kun je ze te zien krijgen. De vlinders voeden zich met nectar uit allerlei verschillende kruiden, zoals tormentil, muizenoor, biggenkruid en ook zijn ze te vinden op bramen in de bosrand. De mannetjes verdedigen een territorium vanaf een hoge plek, zoals een grashalm of een bloemknop. Andere mannetjes die daar in de buurt komen worden fanatiek verjaagd. Vrouwtjes zijn natuurlijk wel van harte welkom in zijn territorium en al snel zal er gepaard worden. Na de paring vliegt het vrouwtje laag boven de vegetatie op zoek naar een geschikte waardplant. De rupsen zijn erg kieskeurig en eten slechts enkele soorten planten, allemaal familie van de ganzerik, waartoe ook aardbei behoort. Op de meeste plekken in Nederland is tormentil de belangrijkste waardplant. Het vrouwtje heeft voor de ei-afzet een voorkeur voor kleine, jonge planten die in een lage vegetatie groeien. Voor ze de eitjes afzet inspecteert ze het blad zorgvuldig door eroverheen te lopen, waarbij ze met een gekromd achterlijf de onderzijde van het blad aftast. Er wordt één eitje op de onderzijde van een goedgekeurd blad van tormentil afgezet.

Aardbeivlinder, waarnemingen vanaf 2020 (Foto: Kars Veling; kaartje: NDFF) Aardbeivlinder, waarnemingen vanaf 2020 (Foto: Kars Veling; kaartje: NDFF)

Waar zoek je de aardbeivlinder?

Er is een aantal gebieden waar de aardbeivlinder voorkomt. In de duinen ten zuiden van het Noordzeekanaal, de zuidelijke Veluwe (Gelderland), in Salland en Twente (Overijssel), het Wynjeterper schar in Friesland, het Dwingelderveld en een grote populaties in het Bargerveen (Drenthe). Als je de aardbeivlinder wilt vinden moet je zoeken op de bloemrijkere delen in de droge hei of vochtige venige graslanden. Vaak zie je dat langs de paden en op wat verstoorde stukjes er kruiden als biggenkruid, muizenoor en ook tormentil staan en daar moet je zijn. Vlinders zijn alleen actief als het droog is, niet te koud en vooral als de zon schijnt. De aardbeivlinder is een klein bruin vlindertje met beige vlekjes, die vaak stil zit en die, als hij vliegt, razendsnel rondfladdert en ook dan dus niet makkelijk te herkennen is. Toch hopen we wel dat er veel mensen actief op zoek gaan naar aardbeivlinder, want het is een bedreigde soort en je kunt vlinders pas goed beschermen als je weet waar ze zitten. Verspreid over de Veluwe komt dit dikkopje nog voor.

In het Bargerveen (Drenthe) huist een van de grootste populaties aardbeivlinders van ons land (Foto: Kars Veling) In het Bargerveen (Drenthe) huist een van de grootste populaties aardbeivlinders van ons land (Foto: Kars Veling)

Tekst en foto’s: Kars Veling
Kaartje: NDFF

Meetnet dagvlinders

Ook de aardbeivlinder wordt geteld in het meetnet dagvlinders. Daarmee kunnen de trends van soorten bepaald worden: gaat het goed met de soorten? Doen ze het beter in bepaalde gebieden? Daaruit volgt dan ook weer kennis over de eisen van soorten.

Hier vind je meer informatie over het meetnet vlinders

Aardbeivlinder Bargerveen KarsVeling NatureToday PyrgusMalvae Tormentil Voorjaar