Landelijk Meetnet Vlinders

Landelijk Meetnet Vlinders

Gaat de vlinderstand in ons land achteruit en heeft dat te maken met verdroging of vermesting? Worden er in het noorden minder vlinders waargenomen dan in het zuiden? Gaat het hooibeestje in de duinen even sterk achteruit als in de rest van het land of is er verschil? Zal de zilveren maan zich in dit terrein herstellen nu er op een ander moment gemaaid wordt?

Om dit soort vragen te kunnen beantwoorden, is De Vlinderstichting in 1990 samen met het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) gestart met het Landelijk Meetnet Vlinders. Het doel van dit project is het verzamelen van actuele informatie over de veranderingen in de dagvlinderstand in Nederland. Daarom worden, verspreid over het hele land, routes uitgezet die overal op dezelfde manier worden geteld.

 

Bekijk de resultaten

 

Hoe werkt het Meetnet Vlinders?

De vlinders worden geteld op een vaste telroute, die in overleg met de coördinator wordt uitgezet. Hij wordt van april tot september een keer per week in een constant en rustig wandeltempo gelopen.

Gedurende het hele seizoen wordt elke week genoteerd welke vlindersoorten op een bepaalde route voorkomen en in welke aantallen. Routes vlak bij huis of werk kunnen gemakkelijk 'even tussendoor' gelopen worden, met een minimum aan reistijd. 

Meer informatie

Hoe kan ik meedoen?

Vindt u het leuk om een route te gaan lopen? Neem dan contact op met het meetnetteam. Wij nemen dan contact met u op om een route uit te zetten.

Meld je aan

Landelijk Meetnet Vlinders