Landelijk Meetnet Vlinders

Landelijk Meetnet Vlinders

Gaat de vlinderstand in ons land achteruit en heeft dat te maken met verdroging of vermesting? Worden er in het noorden minder vlinders waargenomen dan in het zuiden? Gaat het hooibeestje in de duinen even sterk achteruit als in de rest van het land of is er verschil? Zal de zilveren maan zich in dit terrein herstellen nu er op een ander moment gemaaid wordt?

Om dit soort vragen te kunnen beantwoorden, is De Vlinderstichting in 1990 samen met het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) gestart met het Landelijk Meetnet Vlinders. Het doel van dit project is het verzamelen van actuele informatie over de veranderingen in de dagvlinderstand in Nederland. Daarom worden, verspreid over het hele land, routes uitgezet die overal op dezelfde manier worden geteld.

Hoe werkt het Meetnet Vlinders?

Gedurende het hele seizoen wordt elke week genoteerd welke vlindersoorten op ene bepaalde route voorkomen en in welke aantallen. Routes vlak bij huis of werk kunnen gemakkelijk 'even tussendoor' gelopen worden, met een minimum aan reistijd. Voor routes in natuurgebieden is vaak wel meer tijd nodig voor het heen- en terugreizen. Deze routes zijn vooral interessant voor terreinbeheerders, boswachters of mensen met wat meer tijd.

De vlinders worden geteld op een vaste telroute, die in overleg met de coördinator wordt uitgezet. Hij wordt van april tot september een keer per week in een constant en rustig wandeltempo gelopen. De waargenomen vlinders binnen 2,5 m aan weerszijden van de route worden genoteerd. Het enige dat van u verwacht wordt is een redelijke kennis van de vlinders uit uw omgeving en de mogelijkheid om alleen of samen met anderen een half uur per week (exclusief eventuele reistijd) vrij te kunnen maken voor een telling. 

Meedoen? Neem dan contact op met het meetnetteam.

Doe mee

Hebt u vragen of wilt u meer informatie? Kijk dan eens op deze pagina.

Vragen en meer informatie

Soortgerichte tellingen

Zeldzame soorten worden op de algemene routes te weinig geteld om betrouwbare uitspraken te kunnen doen over de voor- of achteruitgang van de soort. Soms komt dit doordat de soort nog maar weinig voorkomt. Zo is het bruin dikkopje nog maar op twee locaties te zien. Soms hebben soorten wel meer populaties, maar worden ze op bijna geen enkele route gezien. Dat komt vaak doordat deze zeldzame soorten alleen nog in afgelegen en vaak afgesloten natuurgebieden te vinden zijn. Voor deze soorten kan soortgerichte monitoring een goede oplossing zijn. Bij soortgerichte monitoring wordt een route speciaal voor één soort uitgezet op een plek waar zich een goede populatie bevindt. Deze route wordt alléén in de vliegtijd van de betreffende vlinder drie of vier keer gelopen.

Landelijk Meetnet Vlinders