Landelijk Meetnet Vlinders

Landelijk Meetnet Vlinders

Gaat de vlinderstand in ons land achteruit en heeft dat te maken met verdroging of vermesting? Worden er in het noorden minder vlinders waargenomen dan in het zuiden? Gaat het hooibeestje in de duinen even sterk achteruit als in de rest van het land of is er verschil? Zal de zilveren maan zich in dit terrein herstellen nu er op een ander moment gemaaid wordt?

Om dit soort vragen te kunnen beantwoorden, is De Vlinderstichting in 1990 samen met het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) gestart met het Landelijk Meetnet Vlinders. Het doel van dit project is het verzamelen van actuele informatie over de veranderingen in de dagvlinderstand in Nederland. Daarom worden, verspreid over het hele land, routes uitgezet die overal op dezelfde manier worden geteld.

 

Bekijk de resultaten

 

Hoe werkt het Meetnet Vlinders?

De vlinders worden geteld op een vaste telroute, die in overleg met de coördinator wordt uitgezet. Hij wordt van april tot september een keer per week in een constant en rustig wandeltempo gelopen.

Gedurende het hele seizoen wordt elke week genoteerd welke vlindersoorten op een bepaalde route voorkomen en in welke aantallen. Routes vlak bij huis of werk kunnen gemakkelijk 'even tussendoor' gelopen worden, met een minimum aan reistijd. 

Meer informatie

Hoe kan ik meedoen?

Vindt u het leuk om een route te gaan lopen? Neem dan contact op met het meetnetteam. Wij nemen dan contact met u op om een route uit te zetten. Routes worden buiten het veldwerkseizoen uitgezet, in het algemeen tussen januari en half mei.

Meld je aan

Dagactieve nachtvlinders in het Meetnet dagvlinders

Telt u vlinders voor het meetnet dagvlinders? Dan is het goed om te weten er ook een flink aantal dagactieve nachtvlinders meegeteld mag worden. Op veler verzoek is vanaf begin dit jaar de lijst uitgebreid! De soorten staan in deze folder allemaal beschreven, compleet met vliegtijd.

Dagactieve nachtvlinders in het Meetnet Dagvlinders

Tellingen invoeren via een app

U kunt nu uw tellingen van vlinder- en libellenroutes ook via een app invoeren, als u een inlogaccount voor het meetnet hebt.

Ga via uw android smartphone (sorry, Iphone werkt (nog) niet) en download en installeer Avimap.
Telt u al vogels via Avimap, dan kunt u bij Instellingen uw meetnet gebruikersnaam en wachtwoord invoeren om te wisselen van project. Een handleiding voor het invoeren van vlinder- en libellentellingen op de app vindt u hier:

Handleiding invoerapp

We hopen financiering te krijgen om een vollediger app te ontwikkelen. 

Landelijk Meetnet Vlinders