Nieuwsbericht

Oranje luzernevlinders maken zich gereed voor de terugvlucht

dinsdag 22 september 2020

De eerste vlinders van de nieuwe generatie van oranje luzernevlinder, een trekvlinder, vliegen momenteel. Op plekken waar de soort zich in augustus heeft voortgeplant kun je nu soms wel tien of meer vlinders bij elkaar aantreffen. Ze zullen binnenkort wegtrekken naar het zuiden, maar kunnen de komende weken nog worden gezien.

De oranje luzernevlinder is de komende weken nog te zien. De oranje luzernevlinder is de komende weken nog te zien.

Meldingen van grote aantallen oranje luzernevlinders komen vaker voor, met name in de najaarsgeneratie. Oranje luzernevlinders komen in het voorjaar, in mei en juni vanuit het zuiden ons land binnen en planten zich hier voort. De nakomelingen van die binnentrekkers verschijnen in augustus en ook deze planten zich weer voort. De derde generatie verschijnt nu en vooral op plekken waar voldoende bloeiende planten aanwezig zijn. Deze vlinders gaan ook wel weer trekken en zwerven en kunnen dan overal in het land gezien worden, maar de grote aantallen bij elkaar vind je  vooral op de voortplantingsplekken, vooral in West-Nederland. De rupsen van oranje luzernevlinder  eten van allerlei vlinderbloemigen, waarvan luzerne natuurlijk een is. Maar ook op wikke, klaver en vooral op gewone rolklaver zijn ze te vinden. Op opgespoten terreinen, zoals industrieterreinen en de Maasvlakte staat vaak veel rolklaver en andere waardplanten en dat zijn de ideale voortplantingslocaties. 

De waarnemingen van de oranje luzernevlinder in 2020. Ze vliegen veel op Texel, en naast West-Nederland ook in Zuid-Limburg.( kaartje: NDFF). De waarnemingen van de oranje luzernevlinder in 2020. Ze vliegen veel op Texel, en naast West-Nederland ook in Zuid-Limburg.( kaartje: NDFF).

 De vlinders die nu vliegen gaan voor een deel terug naar het zuiden, maar er zijn er ook die zich nog een keer proberen voort te planten. Het is de vraag of dat nog tot een nieuwe vlindergeneratie leidt.  Ze kunnen niet tegen wat strengere vorst en kunnen hier normaal gesproken niet overwinteren. Als de temperatuur redelijk hoog blijft waardoor de ontwikkeling van de rupsen sneller gaat en er de komende weken geen nachtvorst optreedt zouden de volgende oranje luzernevlinders eind oktober weer kunnen vliegen. We zijn benieuwd! 

 

Meer lezen over trekvlinders
 

Natuurbericht OranjeLuzernevlinder trekvlinders