Nieuwsbericht

Plaag bastaardsatijnvlinder

donderdag 10 juni 2010

De rupsen van de basaardsatijnvlinder komen dit jaar in de kuststrook veel voor. De haren van deze rups kunnen overlast en gezondheidsklachten veroorzaken voor mensen.

De Volkskrant schrijft op 10 juni 2010:

DEN HAAG - De rups van de bastaardsatijnvlinder is momenteel zo massaal aanwezig in de Nederlandse kustgebieden, dat deskundigen spreken van een plaag. ‘Een vergelijkbare plaagontwikkeling is de laatste vijftien jaar niet meer voorgekomen’, stelt Leendert Koudstaal, ‘bomenspecialist’ bij de gemeente Den Haag.

De bastaardsatijnvlinder is een gewone soort, die vooral in de duinen voorkomt, hoewel hij ook hier en daar in het binnenland wel wordt gezien. Het is een nachtvlinder, waarvan je vooral de rupsen vindt. In de winter zijn de overwinterende rupsen helemaal goed te vinden, tenminste: de nesten waarin ze overwinteren. De soort overwintert namelijk als jonge rups, met meerdere bij elkaar in een taai gemeenschappelijk spinsel aan een tak van de waardplant. Deze zogenoemde winternesten bevinden zich vaak aan het uiteinde van de takken zodat ze veel zon vangen. In het voorjaar worden de rupsen, die sterk irriterende haren hebben, weer actief en verpoppen zich, soms gemeenschappelijk, in een cocon tussen de bladeren aan de waardplant (meestal duindoorn) of in de strooisellaag. Die haren zijn het probleem, want die kunnen uitslag en jeuk veroorzaken. Daarom wordt de soort, als hij erg veel aanwezig is - zoals dit jaar het geval lijkt - bestreden.

Opnieuw uit dat stukje in de Volkskrant:
De les van deze plaag is dat in de aanloop naar het voorjaar van 2011 actief gespeurd moet worden naar nesten van de bastaardsatijnrups, zegt Koudstaal, om die vervolgens te verbranden. ‘Al die extra honderdduizenden rupsen gaan ook zelf weer honderdduizenden eitjes leggen.’

De Vlinderstichting verwacht dat een massaal en plaagvormig voorkomen niet jaarlijks voorkomt, omdat natuurlijke vijanden dit meestal wel in de hand houden. Als er toch overlast is of dreigt, dan is de beschreven mechanische methode wel verreweg te prefereren boven het bestrijden met chemische middelen, iets wat vroeger nog wel gebeurde, maar ook boven biologische bestrijdingsmiddelen. Door gericht de nesten te verwijderen, hebben alle andere dieren die zich in de duindoorn en de directe omgeving daarvan bevinden er geen last van.

Bastaardsatijnvlinder rupsen