Nieuwsbericht

Plein naast Binnenhof kleurt groen dankzij petitie ‘code rood’

dinsdag 31 oktober 2017

Vandaag overhandigden ambassadeur voor een groener Nederland Lodewijk Hoekstra en Hank Bartelink van LandschappenNL 22.500 handtekeningen aan Kamerleden van bijna alle politieke partijen om aandacht te vragen voor de achteruitgang van biodiversiteit in Nederland.

De petitie werd aangeboden aan de woordvoerders natuur van acht Tweedekamerfracties. Bij de overhandiging waren onder andere Tjeerd de Groot (D66), Jaco Geurts (CDA), William Moorlag (PvdA), Esther Ouwehand, Frank Wassenberg (beide PvdD), Rik Grashoff (GroenLinks), Frank Futselaar (SP), Dion Graus (PVV) en Carla Dik-Faber (ChristenUnie) aanwezig.

Oproep aan het nieuwe kabinet

De petitie werd aangeboden aan de woordvoerders natuur van acht 2e kamerfracties De petitie werd aangeboden aan de woordvoerders natuur van acht 2e kamerfracties

 

De publicatie van Duits onderzoek dat de insectenpopulatie de laatste decennia met maar liefst 75% is afgenomen was voor Lodewijk Hoekstra, ambassadeur van De Vlinderstichting, reden tot actie. Samen met verschillende natuurorganisaties, waaronder De Vlinderstichting, Vogelbescherming Nederland, Natuurmonumenten, IVN en het Wereld Natuur Fonds, werd het initiatief genomen voor de petitie ‘code rood voor natuur’. Deze werd al gauw opgepikt door vele natuurliefhebbers en vraagt het kabinet om werk te maken van een gezonde leefomgeving en een rijke natuur.

 

William Moorlag (PvdA): “Het verlies aan biodiversiteit is zorgelijk. Het is zeker te zien op het eenvormige platteland, dit moet echt veranderen”. 

Rijke natuur gaat ons allemaal aan

De aanbieding van de petitie werd voorafgegaan door een publieksactie. Op het Plein kwamen tientallen mensen samen van vele groene organisaties, vergezeld door planten en bloemen, om politiek Den Haag te vergroenen.

LandschappenNL-directeur Hank Bartelink: “Ik ben blij om te zien dat zoveel mensen en organisaties er blijk van geven zich zorgen te maken over de insecten en over de biodiversiteit. De aanwezigheid van de diverse Kamerleden ondersteunt de opvatting van LandschappenNL dat een rijke natuur ons allemaal aangaat en dus partijpolitiek overstijgt”.

D66-Kamerlid Tjeerd de Groot, die samen met zijn collega’s uit de Kamer de petitie in ontvangst nam, ondersteunde de oproep van harte: “Vandaag luiden de natuurbeschermingsorganisaties de noodklok voor de afname van biodiversiteit en natuur. En terecht! Samen met ChristenUnie en GroenLinks gaat D66 een hoorzitting organiseren waar ook topwetenschappers voor zijn uitgenodigd. De 200 miljoen die naar het provinciefonds gaat, zal ook bestemd moeten worden voor natuur."

William Moorlag van de PvdA sloot zich hierbij aan: “Het verlies aan biodiversiteit is zorgelijk. De oproep van de heer Geurts (CDA) om te beginnen in de achtertuin wil ik graag breder trekken naar de landbouw. Het verlies aan biodiversiteit is zeker te zien op het eenvormige platteland, dit moet echt veranderen”. 

Ook vlinders sterven uit

Achteruitgang vlinders

Al in 2013 publiceerde De Vlinderstichting dat de graslandvlinders met 50% afnamen in Europa. De afgelopen vijftig jaar zijn er al twintig vlindersoorten uitgestorven. En nog eens tien vlindersoorten staan op het punt uit ons land te verdwijnen. De Vlinderstichting werkt al jarenlang aan het stoppen van deze achteruitgang. 

Bestrijdingsmiddelen

Trouw publiceerde op zaterdag 28 oktober 2017 een ingezonden stuk van onze directeur Titia Wolterbeek, waarin zij wijst op de vaak onzichtbare werking van bestrijdingsmiddelen. 

Lees wat De Vlinderstichting doet om de achteruitgang te stoppen.

De petitie ‘code rood’ voor natuur loopt nog door tot vrijdag 3 november 2017.

Teken de petitie

actie Biodiversiteit CodeRoodVoorNatuur LodewijkHoekstra petitie