Nieuwsbericht

Provincie Limburg reageert op het maai-incident bij het donker pimpernelblauwtje

woensdag 26 augustus 2020

De Vlinderstichting had melding gemaakt en aangifte gedaan van het maaien in begin juli van de berm waar het donker pimpernelblauwtje nog voorkwam. Dit gebeurde door een fout van een (onder)aannemer, maar het Waterschap Limburg was verantwoordelijk.

Donker pimpernelblauwtje: weggemaaid Donker pimpernelblauwtje: weggemaaid

In de brief geeft de provincie een overzicht van de gang van zaken en geeft ze het Waterschap de opdracht om te komen tot een herstelplan voor het donker pimpernelblauwtje in die regio. Ze geeft daarbij nadrukkelijk aan dat het Waterschap dit moet doen in overleg met relevante spelers, waaronder ook De Vlinderstichting.

Irma Wynhoff is al jaren bezig om het leefgebied voor het donker pimpernelblauwtje hier te behouden, verbeteren en vergroten en zij zal zeker betrokken moeten worden bij dit plan.

Er zijn nog maar erg weinig donker pimpernelblauwtjes gezien dit jaar en het is te hopen dat de soort er kan overleven.

beheerfout DonkerPimpernelblauwtje provincie