Nieuwsbericht

Schenking maakt ‘kennisboost’ mogelijk voor tienduizenden natuurvrijwilligers

woensdag 26 februari 2020

Nederlandse biodiversiteit krijgt impuls dankzij Postcode Loterij

SoortenNL, de koepel van organisaties die zich inzetten voor dier- en plantensoorten, heeft een schenking gekregen van de Nationale Postcode Loterij. Het bedrag van één miljoen euro zal de komende drie jaar geïnvesteerd worden in bescherming van biodiversiteit in Nederland. De Vlinderstichting is samen met de andere 8 organisaties van SoortenNL de voorvechter voor biodiversiteit in Nederland. Want meer dan ooit is bescherming van de Nederlandse biodiversiteit van levensbelang.

Vrijwilligers

Titia Wolterbeek (De Vlinderstichting) en Rob van Westrienen (Ravon) ontvingen de cheque van Humberto Tan Titia Wolterbeek (De Vlinderstichting) en Rob van Westrienen (Ravon) ontvingen de cheque van Humberto Tan

 

SoortenNL monitort ontwikkelingen in de Nederlandse natuur. Tienduizenden vrijwilligers vormen de basis van de kennis die deze organisaties ontwikkelen en ook bij de bescherming spelen burgers een belangrijke rol. De organisaties zelf hebben zich ontwikkeld tot professionele kenniscentra met tientallen deskundige medewerkers (onder wie veel wetenschappers). “Veel vrijwilligers hebben behoefte aan goede ondersteuning en opleiding”, zegt Titia Wolterbeek, voorzitter van SoortenNL en directeur van De Vlinderstichting. “We combineren het werk van onze vrijwilligers met de vakkennis van onze medewerkers, en zetten die in voor de bescherming van de biodiversiteit. Met deze kennis uit citizen science voeren we praktische projecten uit in het veld, die direct een meerwaarde hebben voor planten en dieren”, aldus Wolterbeek.

Achteruitgang tegengaan

“Wij zien continu ontwikkelingen in het veld die om actie vragen, zoals de achteruitgang van bepaalde dier- en plantensoorten. Vanuit onze doelstelling moeten we dat onderzoeken en snel  handelen, maar het lukt lang niet altijd om daar voldoende middelen voor te vinden.”

Dat zegt Rob van Westrienen, vice-voorzitter SoortenNL en directeur van soortenorganisaties RAVON en FLORON. “Dat geldt ook voor innovaties die ons werk doeltreffender kunnen maken en bescherming kan verbeteren. Met de bijdrage van de Nationale Postcode Loterij kunnen we veel meer van dit soort innovaties mogelijk maken”, vervolgt Van Westrienen.  

Nationale Databank

Samen zijn de organisaties achter SoortenNL een belangrijke gegevensbron voor de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF), met inmiddels meer dan 140 miljoen records. Overheden, natuurbeheerders en projectontwikkelaars kunnen hier terecht voor informatie over soorten op de plekken waarvoor (bouw)plannen zijn. Door deze data weten we wat er leeft en kan schade aan biodiversiteit worden voorkomen.

Soortenorganisaties

De organisaties achter SoortenNL zijn: De Vlinderstichting (vlinders en libellen), RAVON (reptielen, amfibieën en vissen), FLORON (planten), Zoogdiervereniging (zoogdieren), Anemoon (mariene soorten), BLWG (mossen en korstmossen), Stichting EIS (ongewervelde dieren), NMV (paddenstoelen) en Stichting Tinea (kleine vlinders). De Vlindersitchting, RAVON en FLORON zijn partner van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel waarin inmiddels 45 organisaties samenwerken aan biodiversiteitsherstel in Nederland.

Nog meer miljoenen voor Nederlandse biodiversiteit

Dankzij de deelnemers van de Postcode Loterij is het mogelijk om het herstel van biodiversiteit in Nederland een financiële impuls te geven. Naast SoortenNL krijgt daarom ook de Stichting Deltaplan Biodiversiteitsherstel een schenking van 1,5 miljoen euro.

Het Deltaplan Biodiversiteitsherstel heeft een unieke samenwerkingsvorm gevonden om echt een verschil te maken. Natuurbeheerders, boeren, bedrijven, banken, wetenschappers en overheden werken samen aan innovatieve projecten om de biodiversiteit in Nederland te herstellen.

Ook Natuurorganisatie IUCN NL ontvangt een bijdrage van 2.825.000 euro voor het project ‘Onder het Maaiveld’. Dit grootschalige project brengt de Nederlandse bodem weer tot leven door bodembiodiversiteit en –beheer te verbeteren met hulp van een label voor bodemkwaliteit in heel Nederland. IUCN NL werkt hiervoor samen met het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW) en Centrum voor Bodemecologie (CSE), De Vlinderstichting, IVN en LandschappenNL.

Tijdens vlinderfotoreizen zie je veel vlinders en heb je tijd ze te fotograferen

Help mee!

Juist door het delen van de kennis die we opdoen dankzij onderzoek, wordt het rendement van onze inspanningen vergroot. Zo voorzien we iedereen die wil meehelpen aan het beschermen van vlinders van de juiste informatie, en wordt het ‘vlindereffect’ steeds groter. Van wetenschappelijk onderzoek tot kleuterlespakketten, en alles daartussen.

Meer over bescherming

bescherming Biodiversiteit SoortenNL vlinders