Meetnetten

Meetnetten

Kennis over vlinders en libellen

Gaat de vlinder- en libellenstand in ons land achteruit en hoe komt dat? Worden er in het noorden minder vlinders en libellen waargenomen dan in het zuiden? 

Om dit soort vragen te kunnen beantwoorden, is De Vlinderstichting in 1990 samen met het Centraal Bureau voor de Statistiek gestart met het meetnet vlinders, in 1998 met het meetnet libellen en in 2012 het meetnet nachtvlinders. Het doel van deze projecten is: actuele informatie verzamelen over de veranderingen in de vlinder- en libellenstand in Nederland. Met deze meetnetten houden we zo de vinger aan de pols. De mogelijke oorzaken van veranderingen kunnen achterhaald worden. 

Hoe werkt het?

Verspreid over het hele land worden routes uitgezet, die overal op dezelfde manier worden geteld. Gedurende het hele seizoen wordt elke week genoteerd welke soorten er voorkomen en in welke aantallen.

Schaalniveaus

Er kan op verschillende schaalniveaus naar de resultaten worden gekeken. Wanneer alle gegevens samen worden gevoegd, kun je op landelijke schaal zien hoe alle soorten in Nederland het doen. Maar ook meer gedetailleerde studies zijn mogelijk. Zo kan er op regionale of lokale schaal gekeken worden. Op die manier kunnen vragen beantwoord worden als: 'Gaat het met de heivlinder op de Veluwe beter of slechter dan in de rest van het land?' en 'Is de vooruitgang van de zilveren maan op mijn blauwgrasland het gevolg van goed beheer of komt het door de mooie zomer?'

Doe mee!

Het enige dat van u verwacht wordt is een redelijke kennis van de vlinders of libellen uit uw omgeving en de mogelijkheid om een half uur per week (exclusief eventuele reistijd) vrij te kunnen maken voor een telling. Of minimaal zes maal per jaar één á enkele uren de tijd heeft voor het vangen van macronachtvlinders in uw omgeving. Meedoen? Neem dan contact op met het meetnetteam. Routes worden buiten het veldwerkseizoen uitgezet, in het algemeen tussen januari en half mei.

Doe mee

Samen met anderen

Het is leuk om de telwerkzaamheden in samenwerking met anderen uit te voeren. Daarom is het ook mogelijk om als groep een of meerdere routes te lopen. Dat kan als werkgroep, maar ook met een aantal vrienden of collega's. In dat geval wordt een hoofdteller aangewezen die de contacten met de coördinator onderhoudt. De coördinator van het monitoringprogramma helpt u graag bij het vinden van andere waarnemers in uw buurt.

Wilt u meedoen? Neem dan contact op met het meetnetteam. Hier kunt u ook terecht met uw met vragen, opmerkingen of suggesties. Door het hele land zijn er dagvlinder, nachtvlinder en libellenwerkgroepen

Wie werken er mee aan het meetnet?

Aan het meetnetten vlinders en libellen werken verschillende organisaties mee. De Vlinderstichting organiseert en coördineert het veldwerk en onderhoudt de contacten met de waarnemers. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) verwerkt de gegevens en verzorgt de statistische analyse.

BIJ12 is opdrachtgever van het meetnet en let op een goede afstemming van de vragen van de overheid en de antwoorden die het monitoringproject hierop kan geven. Het Landelijk MeetProgramma Nachtvlinders wordt uitgevoerd in samenwerking met de Werkgroep Vlinderfaunistiek (WVF).

De belangrijkste deelnemers aan het meetnet zijn natuurlijk de vele vrijwilligers die meerdere keren per jaar op dezelfde locaties libellen tellen. Zonder hen zou de monitoringprojecten niet bestaan. 

Invoerapp

U kunt nu uw tellingen van vlinder- en libellenroutes ook via een app invoeren, als u een inlogaccount voor het meetnet hebt.

  • Ga via uw android smartphone (sorry, Iphone werkt (nog) niet) en download en installeer Avimap;
  • Telt u al vogels via Avimap, dan kunt u bij Instellingen uw meetnet gebruikersnaam en wachtwoord invoeren om te wisselen van project;
  • Een handleiding voor het invoeren van vlinder- en libellentellingen op de app kunt u hier downloaden

Handleiding en telformulieren

Als u zich heeft opgegeven als teller krijgt u een handleiding en het jaarverslag automatisch toegestuurd. Als u uw telresultaten nog niet online invoert dan krijgt u ook het papieren formulier thuisgestuurd. Als u wilt kunt u deze zaken ook downloaden.

Jaarverslagen

Bij het begin van het telseizoen wordt het het jaarverslag van het meetnet van het jaar ervoor uitgebracht.

Wat wij doen