Nieuwsbericht

SNL-monitoring: natuurliefhebbers gezocht!

vrijdag 13 maart 2015

Dat we niet zonder natuurliefhebbers kunnen die monitoringsroutes lopen, hebben de afgelopen 25 jaar wel bewezen. Het Landelijk Meetnet Vlinders, dat 25 jaar bestaat, bergt een schat aan informatie, waarmee we een steeds beter inzicht krijgen in hoe het met onze vlinders gaat en wat ze nodig hebben om te overleven.

Uit die 25 jaar meetnet blijkt bijvoorbeeld dat er 24 soorten achteruit zijn gegaan, terwijl 18 juist toenamen. Negen soorten bleven stabiel. Via deze vorm van monitoring houden we goed de vinger aan de pols van de vlinders. Maar er bestaan ook andere vormen van monitoring. Dit jaar kunt u meedoen aan een bijzonder project waarin op de Edese Heide dagvlinders en sprinkhanen worden geteld. Monitoring is van cruciaal belang voor het beschermen van soorten. Met de gegevens die op deze manier worden verzameld, kan snel gesignaleerd worden wanneer een soort achteruit gaat en kunnen we beter onderzoeken wat daarvan de oorzaken zijn. Voor natuurbeheerders die subsidie krijgen voor het beheer van hun natuurgebieden, is SNL-monitoring verplicht. Bij deze vorm van monitoring moet het hele natuurgebied eens in de zes jaar geïnventariseerd worden op planten, vogels, dagvlinders, libellen en sprinkhanen. De gegevens worden gebruikt om het natuurbeheer te optimaliseren.

Doe mee op de Edese Heide!
Deze zomer zullen vrijwilligers op de Edese Heide de SNL-monitoring van vlinders en sprinkhanen gaan uitvoeren. En u kunt daar één van zijn! Meedoen is eenvoudig: drie keer in het seizoen (tussen mei en augustus) telt u in een gebied van 35 hectare de vlinders en/of sprinkhanen die u tegenkomt. Het voordeel voor u: u mag komen op plekken waar normaal gesproken geen vrije toegang is en loopt dus kans om bijzondere waarnemingen te doen. Bovendien draagt u met uw inzet bij aan een beter natuurbeheer en leert u een mooi natuurgebied beter kennen. Wie weet loopt u wel aan tegen een heivlinder, kommavlinder, blauwvleugelsprinkhaan of heidesabelsprinkhaan.

Geeft u zich op?
Bent u enthousiast geworden of wilt u meer informatie over dit project? Neem dan per e-mail contact op met Gerdien Bos, of bel De Vlinderstichting (0317-467346). De start van het project vindt plaats op donderdagavond 16 april in Wageningen met een eenvoudige maaltijd en een uitleg wat er van u wordt verwacht. We hopen u daar te ontmoeten!

MeetnetVlinders monitoring vrijwilligers waarnemingen