Nieuwsbericht

Spectaculaire dagvlinderwaarnemingen

woensdag 13 augustus 2014

De afgelopen weken zijn er een aantal bijzondere vlinders in ons land gezien. In Groningen was er een melding van de bosrandparelmoervlinder, in Zuid-Limburg werd een grote vuurvlinder waargenomen. Het ging hier om de ondersoort carueli, die nog nooit eerder was gezien.

De grote vuurvlinder (Lycaena dispar) is een zeldzame soort, die voorkomt in Noordwest Overijssel en Zuid Friesland. De ondersoort batava die daar vliegt is uniek voor ons land en komt erbuiten niet voor. In een groot deel van Europa vliegt de ondersoort rutila en in de Ardennen komt de kleinste ondersoort carueli voor. De waarneming op 8 augustus in Zuid-Limburg had ook betrekking op de ondersoort carueli. Deze is de kleinste van de drie en de waarnemer meldde in zijn mailtje over de vondst dan ook: “de vlinder was ongeveer van de grootte van een icarusblauwtje maar helemaal oranje”. De grote vuurvlinder komt in Zuid België voor, met name in de Gaume, maar er zijn ook incidentele meldingen van verder naar het Noorden, tot aan de omgeving van Luik. Daarvandaan is de sprong naar Nederland niet heel ver.

Een andere spectaculaire ontdekking werd gedaan in Groningen door een medewerker van Buro Bakker, die bezig was met inventarisatiewerkzaamheden voor Staatsbosbeheer. In Westerwolde kon een foto gemaakt worden van een ‘grote’ parelmoervlinder. Het bleek te gaan om de bosrandparelmoervlinder, vroeger adippevlinder geheten (Argynnis adippe). Dit was vroeger een onregelmatige standvlinder, maar sinds 1976 zijn er alleen sporadisch zwervers waargenomen. Ook deze vlinder kan uit de Ardennen komen, of uit het iet verderweg gelegen Harzgebergte, waar de dichtstbijzijnde vaste populaties zich bevinden. Vroeger heeft de soort zich wel voortgeplant en ook de locatie in Westerwolde waar de vlinder is gezien zag er als goed leefgebied uit. Het is te hopen dat deze soort zich weer in ons land weet te vestigen, maar voorlopig doen we het met de incidentele zwervers.

Bosparelmoervlinder GroteVuurvlinder