Nieuwsbericht

Subsidie voor 'Geocaching voor vlinders'

maandag 28 oktober 2013

Het Sayers Fonds, een van de CultuurFondsen op Naam van het Prins Bernhard Cultuurfonds, heeft De Vlinderstichting een subsidie van € 10.000 toegekend voor het project Geocaching voor vlinders - Vlinders op de kaart.

Ook in 2012/2013 organiseerde De Vlinderstichting, dankzij een subsidie van Het Prins Bernhard Cultuurfonds, al het project ‘Geocaching voor vlinders en libellen’. Tijdens deze activiteiten gingen honderden mensen aan de slag in de natuur, ten gunste van vlinders en libellen. De vraag naar voortzetting was groot. Uit de evaluatie kwamen drie verbeterpunten naar voren. Dankzij de subsidie kan De Vlinderstichting in 2013/2014 het project in zijn nieuwe opzet uitvoeren: vlinders op de kaart!

Het project blijft in zijn basisopzet hetzelfde: op zoveel mogelijk plekken beheeractiviteiten voor vlinders en libellen organiseren. Ook dit jaar worden op tenminste tien locaties in Nederland activiteiten georganiseerd, waarbij meer leefgebied voor vlinders en/of libellen wordt gemaakt.

geocachers PrinsBernhardCultuurfonds vrijwilligers