Nieuwsbericht

Succesvol vluchtelingenproject in Gelderland en Noord-Brabant

woensdag 16 mei 2018

In november 2015 ontstond het idee bij De Vlinderstichting om activiteiten voor vluchtelingen te gaan organiseren. In natuurgebieden is altijd meer werk te doen dan de boswachters aankunnen, en vluchtelingen in azc’s willen vaak heel graag iets te doen hebben, omdat ze niet mogen werken. Dat was een kans die we moesten aangrijpen, vonden we, en zo begonnen we met 'Vluchtelingen voor Vlinders'.

Vluchtelingen helpen vlinders. Vluchtelingen helpen vlinders.

Achttien activiteiten op twaalf locaties

De provincies Gelderland en Noord-Brabant wilden wel meewerken aan dit initiatief en zo konden we achttien natuurwerkactiviteiten organiseren op twaalf verschillende locaties. De vluchtelingen werden met een bus opgehaald op de opvanglocatie en naar de werklocatie gebracht. Bij de start werd door de terreinbeheerder uitgelegd wat er moest gebeuren. Daarna werd er 2 à 3 uur gewerkt en werden de werkzaamheden afgesloten met een lunch in het veld.

Hartverwarmend en succesvol 

De vluchtelingenactiviteiten verliepen over het algemeen succesvol en de reacties waren hartverwarmend positief. Bij meerdere activiteiten is de vraag gesteld: “Wanneer mogen we weer komen?” Voor de vluchtelingen waren deze activiteiten een doorbreking van de dagelijkse sleur, een kans om zich nuttig te maken en iets van Nederlands cultuur en natuur te zien. Ook gaven veel vluchtelingen aan het fijn te vinden iets voor de natuur in Nederland te kunnen doen. In totaal hebben meer dan 400 mensen in het kader van Vluchtelingen voor Vlinders in Noord-Brabant de handen uit de mouwen gestoken. Er is ontzettend veel werk verzet en veel plezier beleefd.

Mogelijk toepassen in andere provincies

We zijn blij dat we, met hulp van onder andere provincie Gelderland en Noord-Brabant en mede dankzij giften van onze donateurs, iets voor de vluchtelingen hebben mogen betekenen. En dat terwijl zij op hun beurt nuttig werk deden ter behoud van onze zeldzame vlinders! Wellicht zullen we dit succesvolle concept in de nabije toekomst ook in andere provincies toepassen.

beheer natuurgebieden Vluchtelingen