Nieuwsbericht

Tientallen kleine ijsvogelvlinders door bosrandverbetering

donderdag 22 juli 2010

De afgelopen weken zijn tientallen kleine ijsvogelvlinders gezien in regio ten zuidoosten van Eindhoven, door vrijwilligers van Staatsbosbeheer en De Vlinderstichting. De kleine ijsvogelvlinder is zeldzaam in Nederland en kwam in de regio tot voor kort alleen voor in het natuurgebied Sang en Goorkens, bij Mierlo.

De kleine ijsvogelvlinder heeft in zijn leefgebied een combinatie nodig van vochtige bossen met kamperfoelie voor de rupsen en structuurrijke bosranden met nectarplanten voor de vlinders. In 2007 en 2008 heeft Staatsbosbeheer in samenwerking met De Vlinderstichting een groot aantal bosranden verbeterd, door pleksgewijs inhammen te kappen. Hierdoor ontstaan windluwe plaatsen waarin een ruige vegetatie met nectarplanten tot ontwikkeling komt. Langs verschillende van deze inhammen worden nu kleine ijsvogelvlinders gezien.

De verbetering van bosranden zal komende jaren worden voortgezet. Het leefgebied van de kleine ijsvogelvlinder in Sang en Goorkens wordt op die manier stapsgewijs verbonden met andere geschikte gebieden in de beekdalen van de Sterkselsche Aa, Rul en Dommel. De verwachting is dat naast de kleine ijsvogelvlinder verschillende andere kwetsbare planten en dieren van de maatregelen zullen profiteren. Staatsbosbeheer en De Vlinderstichting werken in dit vervolgproject samen met gemeente Geldrop-Mierlo, Samenwerkingsverband Regio Eindhoven (SRE), Brabants Landschap, Bosgroep Zuid-Nederland en verschillende particuliere boseigenaren.

bosranden KleineIJsvogelvlinder