Nieuwsbericht

Toekomst voor Natuur: waarom een minister voor Natuur en Stikstof?

woensdag 29 juni 2022

Het was een heftige week wat betreft stikstof. Bij de boerenprotesten en de uitgebreide debatten in de Tweede Kamer en daarbuiten liepen de emoties soms hoog op. In die ‘stikstofweek’ ging de wekelijkse podcast van Anthonie Stip van De Vlinderstichting over juist dat onderwerp. Hij sprak meer dan een half uur met de minister van Natuur en Stikstof, Christianne van der Wal.

Minister van der Wal en Anthonie Stip voor de opnamen van de podcast. Minister van der Wal en Anthonie Stip voor de opnamen van de podcast.

De maatschappelijke reuring over de stikstofplannen van het kabinet Rutte IV is groot. Waarom is stikstof zo’n probleem en hoe pakt de overheid dat aan? Anthonie spreekt hierover met Christianne van der Wal, minister voor Natuur en Stikstof. Ze bespreken de roerige tijd die de minister doormaakt, hoe ze tot haar beleid gekomen is en wat daar de gevolgen van zijn. Waarom worden biologische en natuurinclusieve boeren niet uitgezonderd van de plannen? En zijn de sociale gevolgen van het beleid wel voldoende in beeld?

Balans

Ook wordt stilgestaan bij het huidige natuurbeleid: was de decentralisatie wel een goed idee en hoe kan het beleid verbeteren? De podcast eindigt uiteraard met de blik op de toekomst: dat het zoeken naar balans tussen economie en ecologie, met alle gevolgen van dien, nog een hele opgave is. Maar Christianne van der Wal gaat ervoor. Luister het gesprek terug op de podcast ‘Toekomst voor Natuur’.

Podcast

Het beeldmerk van de podcast. Het beeldmerk van de podcast.

Natuurbescherming bestaat in Nederland ongeveer sinds 1870, zo’n anderhalve eeuw. In die tijd veranderde ons land enorm, evenals onze kijk op natuur. Anno 2022 staan wij voor forse uitdagingen om klimaatverandering tegen te gaan, gezond voedsel te produceren, op een duurzame manier te voorzien in onze energiebehoefte, te wonen en te recreëren. In al deze thema’s speelt natuur een belangrijke rol.

De maker van de podcast, Anthonie Stip, medewerker van De Vlinderstichting: “Het is hoog tijd om het over natuur te hebben. Ik merk dat we nauwelijks toekomen aan de cruciale vragen. Er is discussie over de wolf, over de invloed van landbouw op natuur, over natuurdoeltypen. Maar veel van die discussies zijn technisch en juridisch van aard. Dat vind ik een gemiste kans".

De Vlinderstichting maakt de keuze voor een podcast bewust. Titia Wolterbeek, directeur van De Vlinderstichting: "Een podcast is een verdiepend medium dat ruimte geeft om een onderwerp als natuurbescherming van vele kanten te belichten. Juist nu er zoveel in beweging is, is dat enorm waardevol. Bovenal vind ik het belangrijk om de jonge generatie natuurbeschermers de ruimte te geven hun eigen visie op natuur te ontwikkelen en daarmee het werkveld en de maatschappij verder te brengen”.

Het gesprek met minister van der Wal is de negende podcast in deze serie. Kijk hier voor deze en andere afleveringen.

Toekomst voor natuur podcast

Op onze website gaan we dieper in op deze mooie podcast. Wie is de host en wat wordt er allemaal in besproken? Eerst even poolshoogte nemen? Bekijk dan eens de trailer. Ook kan je op deze pagina met al je vragen terecht. Heb jij deze podcast nog niet gevolgd? Waar wacht je dan op!

Lees verder

2022 boeren minister natuur Natuurbericht podcast Stikstof ToekomstVoorNatuur VanDerWal