Nieuwsbericht

Toekomst voor vlinders en libellen

dinsdag 7 maart 2023

Op zaterdag 4 maart vierde De Vlinderstichting, met meer dan 750 mensen, haar veertigste verjaardag. De achteruitgang van insecten en ook vlinders en libellen is nog niet gestopt, hoewel er ook soorten zijn die het juist erg goed doen. Maar aandacht voor beheer en inrichting van ons landschap blijft absolute noodzaak.

Zelfgebakken taart voor 650 mensen

  

Een van de twee soorten die sinds de oprichting van De Vlinderstichting uit ons land is verdwenen: tweekleurig hooibeestje. Een van de twee soorten die sinds de oprichting van De Vlinderstichting uit ons land is verdwenen: tweekleurig hooibeestje.

Het was een wild plan. Zullen we al onze gasten op de Vlinderdag verrassen met zelfgebakken taart? Niet naar de Hema of bakker om grootschalig taart te bestellen, maar echt een traktatie van de medewerkers van De Vlinderstichting voor onze donateurs en trouwe vlinder- en libellentellers. "Dat kan toch niet", "Er komen veel teveel mensen", waren de eerste reacties op het voorstel. Maar als twintig Vlinderstichters zich even boos maken liggen er zo 700 stukken heerlijke taart voor alle bezoekers en voor onszelf. En deze actie werd, door de aanwezigen, enorm op prijs gesteld.

De jaarlijkse Vlinderdag in de Junushoff in Wageningen en ook online via Zoom te volgen, stond in het teken van het veertigjarige jubileum. In verschillende bijdragen werd geschetst wat de reden was om veertig jaar geleden De Vlinderstichting op te richten en werd natuurlijk stil gestaan bij alle activiteiten die zijn uitgevoerd om vlinders en libellen in Nederland te behouden en herstellen.

Vertalen naar de praktijk

Duidelijk kwam naar voren dat De Vlinderstichting vanaf haar oprichting al op drie belangrijke fronten actief was. Naast het doen van onderzoek, ondersteund door duizenden vrijwilligers, was dat het direct en concreet vertalen van de resultaten daaruit voor de mensen die ermee aan de slag moeten. Zorgen dat natuurbeheerders, gemeenten, provincies, waterschappen en particulieren te horen krijgen wat zij kunnen doen voor behoud en herstel van vlinders en libellen.

Zorgen voor draagvlak

Sinds 1997 houdt De Vlinderstichting zich ook actief bezig met bescherming van libellen. Sinds 1997 houdt De Vlinderstichting zich ook actief bezig met bescherming van libellen.

De derde pijler, maar net zo belangrijk, is het werken aan draagvlak voor de bescherming van biodiversiteit, insecten en vlinders en libellen in het bijzonder. Dat gebeurt op vele fronten, maar een hele belangrijke is het verzorgen van levend materiaal voor basisscholen. Al vanaf de tachtiger jaren van de vorige eeuw kweken we bij De Vlinderstichting koolwitjes en eitjes, rupsen en poppen daarvan worden naar scholen gestuurd om opgekweekt te worden in de klas. En als de vlinders uit de pop zijn gekropen, volgt het feestelijke moment van het vrijlaten in de schooltuin of een parkje in de buurt. Maar ook door presentaties en lezingen, de aanleg van idylles en het uitbrengen van boeken en herkenningskaarten wordt actief aan draagvlak gewerkt. En naast de meer dan 5000 donateurs heeft De Vlinderstichting meer dan 87.000 volgers op de sociale media. Ook op die manier kunnen we informatie over vlinders en libellen en hoe ze te beschermen kwijt.

Doel

Helaas is ons doel nog niet bereikt: dat is onszelf opheffen omdat de vlinders en libellen overal voorkomen waar ze thuis horen. Maar wel hebben we op deze dag weer enorm veel energie gekregen om door te gaan en proberen zoveel mogelijk mensen te betrekken bij onderzoek, voorlichting en vergroten van draagvlak, zodat vlinders en libellen toekomst hebben in ons land.

Samenwerken aan een toekomst voor vlinders en libellen

Werken aan een toekomst voor vlinders en libellen kunnen we niet alleen. Zonder hulp van vrijwilligers, donateurs en anderen zouden we lang niet zo veel impact kunnen maken. Kijk voor wat u kan doen voor vlinders en libellen op Help mee.

Landelijke dag

Heeft u de Landelijke dag gemist? Op deze pagina kan u al een kleine foto-impressie bekijken en het programma terugzien.

Lees verder

2023 KarsVeling LandelijkeDag Natuurbericht